Více než 1,4 milionu lidí zemře v důsledku nakažení žloutenkami

Více než 1,4 milionu lidí zemře v důsledku nakažení žloutenkami

Obsah

Na 28. července připadá Světový den boje proti žloutenkám, které se řadí mezi nejčastější virová onemocnění. V jejich důsledku každoročně zemře přibližně jeden a půl milionu lidí po celém světě.

„Inovativní farmaceutický průmysl se snaží s tímto onemocněním bojovat. Na tři nejrozšířenější typy onemocnění je v současné době ve vývoji 22 nových léčiv,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Žloutenka není jen jedna

Žloutenka neboli virová hepatitida je jedním z nejčastějších virových onemocnění. V současné době lze diagnostikovat sedm typů žloutenky – vedle nejrozšířenějších typů A, B a C jsou to také méně známé D, E, F a G. „Jednotlivé typy se od sebe liší jak způsobem přenosu, tak příznaky, závažností i následky,“ uvedla MUDr. Jana Malinová, primářka Kliniky pracovního a cestovního lékařství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Hepatitida B zabije ročně až 600 000 lidí na světě

Infekčnost viru HBV, který hepatitidu typu B způsobuje, je 50–100 krát vyšší než u viru HIV. „Žloutenka typu B se přenáší krví nebo jinými tělními tekutinami. Teoreticky by bylo možné se nakazit i na první pohled neškodným použitím cizího zubního kartáčku,“ sdělila MUDr. Jana Malinová. Zákeřnost onemocnění spočívá také v tom, že během prvních čtyř týdnů až šesti měsíců se onemocnění nemusí vůbec projevit. „Mnoho nakažených tak netuší, že žloutenkou typu B trpí a může jí šířit dál,“ upozornila MUDr. Malinová. Nemoc může začínat jako chřipkové onemocnění, tedy bolestmi hlavy, nevolností, bolestmi kloubů. Při přechodu do chronického stadia je rizikem například cirhóza nebo rakovina jater. Počet nakažených v ČR dlouhodobě klesá, celosvětově této nemoci ale podlehne až 600 000 lidí ročně. Proti žloutence typu B přitom existují účinné léky a na vývoji dalších se pracuje. „Aktuálně je ve vývoji osm nových léčiv, které by měly pomoci boj proti hepatitidě typu B urychlit,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Lidé se mohou očkovat dokonce i kombinovanou vakcínou a chránit se proti typu A i B zároveň. „Další z kombinovaných léčiv, tentokrát určené pro boj proti žloutenkám B a C, je v současnosti ve vývoji,“ doplnil Jakub Dvořáček.

Věkové skupiny nejčastěji nakažených

Hepatitida typu A  -  děti 1 - 9 let

Hepatitida typu B  -  20 - 40 let

Hepatitida typu C -  25 - 35 let

Žloutenka typu A – nemoc špinavých rukou

Žloutenka typu A se nazývá „nemocí špinavých rukou“. K přenosu viru totiž často dochází fekálně-orální cestou. „Základním preventivním opatřením proti tomuto onemocnění je tedy důkladná hygiena, zejména pak časté mytí rukou,“ uvedla MUDr. Jana Malinová. V porovnání s typem B se jedná o mírnější formu nemoci – většinou nepřechází do chronické formy a jen zřídkakdy je smrtelná. První příznaky onemocnění se také projevují chřipkovými příznaky. Onemocnění podléhá povinnému hlášení a hospitalizaci. Každoročně onemocní tímto typem žloutenky 1,4 milionu lidí na celém světě. I proti tomuto typu hepatitidy existuje účinné očkování.

Na boj proti žloutence typu C dosud neexistuje lék

Nejzávažnější průběh a nejtěžší následky má hepatitida typu C. „Až u 85 % nakažených nemoc přejde do chronického stádia, u 5 – 20 % může zapříčinit vznik jaterní cirhózy a 1 – 5 % pacientů na jaterní cirhózu nebo rakovinu jater zemře,“ řekla MUDr. Jana Malinová. „Léčba hepatitidy C však bývá úspěšná jen v 60 % případů,“ dodala. Počet nemocných má celosvětově vzrůstající tendenci. Prozatím ale neexistuje účinný lék, který by nemoc vyléčila. „Díky inovativnímu farmaceutickému průmyslu je však právě na tento typ žloutenky ve vývoji 13 léčiv,“ uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Žloutenky jako významný ekonomický problém

„Žloutenka je jedním z onemocnění, které lidstvo sužuje od nepaměti a v dnešní době postihuje miliony nových pacientů ročně. Z toho důvodu vidí originální farmaceutický průmysl v léčbě a prevenci žloutenky jednu z největších výzev. Vysoké náklady na následnou léčbu dělají z prevence žloutenky významný ekonomický a sociální faktor. Věříme, že v blízké budoucnosti přineseme alespoň částečné řešení," doplnil Jakub Dvořáček.

  1. item one
  2. itemtwo