Oficiální vyjádření AIFP k článku „Léky zdražily. Růst cen se jen tak nezastaví“

Oficiální vyjádření AIFP k článku „Léky zdražily. Růst cen se jen tak nezastaví“

Obsah

Rád bych jménem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) reagoval na značně zavádějící článek uveřejněný na internetovém portálu Tyden.cz dne 15. května 2013 a uvedl obsažené informace na pravou míru.

Cena léků v České republice má dlouhodobě klesající tendenci, což dokládají mj. validní data Ústavu zdravotnických informací a statistiky a IMS. Jen v roce 2013 se díky opětovnému poklesu cen léčivých přípravků snížily náklady na zdravotnictví o 2,48 miliardy korun. Zvyšování doplatku pacienta je způsobeno především tlakem pojišťoven a státu na snižování úhrad.

Jak je to s cenami léčiv?

Autor článku uvádí, že léky zdražují. Tato informace je však v podmínkách České republiky zcela zavádějící, což jasně dokládá např. souhrnná zpráva Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) z roku 2012. Náklady na léky mají v posledních pěti letech klesající tendenci (viz graf níže). Pro představu, v roce 2011 činily pouhých 15,5 % z celkových výdajů ve zdravotnictví. Ve všech ostatních oblastech, tj. ambulantní péče, ústavní péče a zdravotnické prostředky, naopak náklady trvale rostou.

Jaké jsou ceny léčiv v roce 2013?

Autor článku dále zmiňuje, že růst cen léků se nezastaví. Ani tato informace nemá s českou realitou mnoho společného. Z aktuální analýzy mezinárodní poradenské společnosti IMS pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu naopak vyplývá, že ceny léčiv v roce 2013 opět poklesly, a to díky ukončení další části revize maximálních cen, kterou realizoval Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Náklady na zdravotnictví se tak v lednu 2013 ve srovnání s rokem 2012 díky poklesu cen léků opět snížily, a to o 2,48 miliardy korun.

Co určuje, kolik pacient za lék zaplatí ze svého?

Pokud kolísající výše doplatků za léky není způsobena rostoucími cenami léčivých přípravků, jak dokládá ÚZIS a IMS, kde tedy hledat příčiny zvýšené zátěže na pacientovu peněženku? Odpověď je všem odborníkům v oblasti zdravotnictví jasná – ve stále se snižujících úhradách léčivých přípravků.

Tlak na snižování úhrad, který vychází ze strany zdravotních pojišťoven a státu, často obrací diskuzi ke kompenzacím formou snižování maximálních cen. Tato strategie je však pochybená a může v dlouhodobém horizontu vést k ohrožení zdraví pacientů. Příliš nízké ceny léčiv totiž lákají překupníky, kteří levné léky dovezené výrobci pro české pacienty snadno vyvezou, přebalí a se ziskem v zahraničí prodají. Důsledkem může být nedostupnost léků v České republice.

Závěrem nezbývá než dodat, že konstruktivní a přínosnou debatu o hledání úspor ve zdravotnictví je nutné vést na solidním a ověřeném základě. Současně je třeba dbát na zajištění maximální dostupnosti léčby pro pacienty, kteří by pro všechny zúčastněné měli být prioritou.

Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu