Zastavíme prodej padělaných léků

Zastavíme prodej padělaných léků

Obsah

Čím je komodita běžnější, tím spíše se stane terčem padělání. Platí to i o lécích. Podle Evropské komise nejvíce padělků pochází z Číny a Indie. Napodobeniny přitom buď vůbec neléčí, nebo dokonce škodí zdraví. Nejvíce jsou pochopitelně falšována léčiva užívaná nejčastěji – antidepresiva nebo antibiotika. Jen v České republice celní správa vloni odhalila 16 571 kusů padělaných léků, o 28 % více než v roce 2010.

Jedná se tedy o velice závažný problém, který si vyžádá součinnost všech článků dopravy léku od výrobce k pacientovi – tedy nejen výrobců léků, ale i distributorů a lékáren. A právě dvě posledně jmenované strany chce do „hry“ v České republice vtáhnout Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) svou iniciativou. Ta navazuje na několikaleté aktivity Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA), která již od roku 2009 proti padělkům bojuje nasazením vlastního celoevropského kontrolního systému.

Ten je založen na unikátním dvourozměrném 2D Matrix kódů, díky kterému je možné lék sledovat od výrobce až po chvíli, kdy jej lékárník vydává pacientovi. Bude tak zajištěno, že původ kteréhokoliv balení léku v lékárnách bude možné ověřit. Systém byl napoprvé otestován na přelomu let 2009 a 2010 ve Švédsku. Díky pozitivním výsledkům byl následně spuštěn v Belgii a částečně i v Německu.

Ve spolupráci s EFPIA se AIFP snaží systém chránící pacienty postupně a v součinnosti s ostatními zainteresovanými subjekty zavést i v České republice. Za tímto účelem proto asociace v únoru 2013 uspořádá odbornou konferenci, na kterou AIFP k debatě přizve své středoevropské partnery i státní instituce. Veškeré aktivity AIFP a EFPIA na tomto poli jsou dobrovolnou iniciativou, která reaguje na evropskou Směrnici o zabránění vstupu padělaných léčivých přípravků na trh. V platnost by měla vstoupit 1. ledna 2013.

Mgr. Jakub Dvořáček
Výkonný ředitel AIFP