Zástupci mezinárodního farmaceutického průmyslu v Praze jednali o spolupráci s českými vědeckými týmy

Zástupci mezinárodního farmaceutického průmyslu v Praze jednali o spolupráci s českými vědeckými týmy

Obsah

Počátkem prosince se v Senátu Parlamentu ČR sešli přední představitelé inovativních farmaceutických firem k projednání možných forem spolupráce s českými výzkumnými centry.

Cílem druhého ročníku konference „Industry Meets Academia II" bylo nastartovat vědeckou spolupráci, která povede k efektivnímu společnému vývoji nových léčiv, a zajistí úspěšným výzkumníkům financování jejich projektů.

„Inovativní farmaceutické společnosti investovaly v uplynulém roce 30 miliard euro do vývoje a výzkumu nových léků. Stále častěji na něm spolupracují s výzkumnými akademickými ústavy a univerzitami po celém světě," říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). „V České republice však k této spolupráci téměř nedochází. Konference Industry Meets Academia II by to měla změnit," vysvětluje Jakub Dvořáček.

Střípky z konference

Konferenci Industry Meets Academia II oficiálně zahájili senátor, prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Steven Kashkett, Deputy Chief of Mission  Americké Ambasády v Praze a Jakub Dvořáček. Přítomní hosté, představitelé českých akademických a vědeckých center, univerzit a malých i středních podniků si následně mohli vyslechnout zástupce inovativních farmaceutických společností Jacka Nowaka (Amgen), Alana S. Harrise (Ferring Pharmaceuticals), Duncana Holmese (GSK), Erika Lunda (MSD), Olgu Krylovou (Pfizer) a Marie-Pierre de Béthune (Janssen). Ti představili způsoby a konkrétní možnosti vzájemné spolupráce s akademiky.

Magda Chlebus, ředitelka pro vědu Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA), přítomným připomněla vyhlášení 10. výzvy evropské iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI), která umožňuje výzkumným institucím, univerzitám i soukromému sektoru čerpat finanční prostředky až do výše 164 milionů korun na společné výzkumné projekty s farmaceutickými společnostmi. S příspěvkem vystoupil také prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc, jež představil projekt BT Cure financovaný z jedné z předchozích výzev IMI.

Inspirace: partnerství společnosti UCB

„Společnost UCB investovala do výzkumu a vývoje v roce 2012 téměř 782 milionů eur. Celosvětově spolupracuje s více než 400 univerzitami, jen v Belgii uzavřela na 130 partnerství s akademickou sférou," vysvětluje Didier Malherbe, Vice President Public Affairs ze společnosti UCB.