Zdravotnictví nám leží na srdci

Týdeník Květy | 7. 7. 2017

I přes finanční limity, se kterými se české zdravotnictví potýká, se nám zatím dostává kvalitní péče srovnatelné s tím, k čemu mají přístup pacienti v zemích západní Evropy. Převážně pozitivní vnímání českého zdravotnictví potvrzují výsledky aktuálního průzkumu veřejného mínění Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. 

MOCNÍ VĚŘÍ NEJVÍCE Mezi oslovenými odborníky -zákonodárci, představiteli státní správy či lidmi z vedení nemocnic - je důvěra ve zdravotnický systém nejvyšší. 82 % 

OVLIVŇUJE VOLBY Pro naprostou většinu lidí je podle aktuálního průzkumu důležitý přístup politických stran ke zdravotnictví, když se rozhodují, koho budou volit. 74 % 

INVESTICE DO PÉČE JE NUTNÁ Největší část respondentů by si přála jakékoli ušetřené prostředky ve zdravotnictví investovat předně do zlepšení a zvýšení dostupnosti péče. 64 % 

ČEŠI SI ZDRAVOTNICTVÍ VÁŽÍ V celkových výsledcích se Češi ukázali jako lidé vnímající tuzemské zdravotnictví na srovnatelné úrovni s vyspělými zeměmi. 48 % 

INVESTUJTE DO ZAŘÍZENÍ Ti, kdo by nejraději investovali do modernizace a nových zařízení nemocnic, jsou v menšině. 18 % 

Průzkum překvapivě ukázal, že 69 % lidí by podporovalo určité zvýšení spoluúčasti při léčbě běžných nemocí, pokud by to umožnilo zvýšit dostupnost vysoce nákladné léčby pro pacienty s vážnými chorobami.