Video a často kladené otázky k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce

Video a často kladené otázky k celoevropské iniciativě Transparentní spolupráce

Obsah

Iniciativa Transparentní spolupráce je projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), jehož podstatou je zprůhlednění pracovních vztahů mezi zdravotnickými odborníky a farmaceutickým průmyslem. K etickému kodexu Transparentní spolupráce se zavázaly všechny členské společnosti AIFP a Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA).

Spolupráce jako přirozená součást zdravotnického systému

Spolupráce mezi těmi nejlepšími zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu budoucího medicínského výzkumu. Je to však právě spolupráce mezi odborníky a průmyslem, jež může vytvářet potenciál pro střet zájmů. V některých případech je dokonce napadána integrita zdravotnických odborníků při předepisování léčiv i odborná úroveň spolupráce.

Celoevropská iniciativa Transparentní spolupráce má proto za cíl objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb. Více informací se dozvíte zde.

Představení kodexu lékařským odborným společnostem

Ve středu 23.9. v Brně a 17.9. v Praze proběhly semináře s cílem seznámit odbornou veřejnost s celoevropskou iniciativou Transparentní spolupráce. Oba semináře navštívili zástupci více než dvacítky lékařských společností a spolků. Řečníky byli výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček a předseda Etické komise AIFP Patrik Kastner. 

V Brně se uskutečnilo setkání v Masarykově onkologickém ústavu a v Praze v sídle AIFP. Obou seminářů se zúčastnilo téměř 60 účastníků z více než dvaceti lékařských společností a spolků, ale i vedoucí klinických studií či mladí medici.

Atmosféra byla pozitivní a nejvíce dotazů se týkalo ochrany osobních údajů a klinických studií. Dotazy i s odpověďmi ze setkání budou sloužit pro další komunikaci s lékaři.

Často kladené otázky

Zde ke stažení

Video k Transparentní spolupráci