Imunoterapie: Léčba je od února zdarma

Blesk | 1. 3. 2018

Dobrá zpráva nejen pro pacienty s metastazujícími nádory: 

PRAHA - Metastazující zhoubný melanom patří k velmi agresivním nádorům. A jeho výskyt stále roste. Dobrá zpráva však je, že díky preventivním akcím a vyšší informovanosti o nutnosti vlastní znaménka lépe sledovat úmrtnost nestoupá. 

„Melanom vzniká nejčastěji ze sluncem poškozených pigmentotvorných buněk. Tvoří se buď z mateřských znamének, nebo i ze zdravé kůže, kde se také mohou vyskytovat pigmentotvorné buňky," říká prof. MUDr. Petr Arenberger, přednosta Dermatovenerologické kliniky FN Královské Vinohrady. 

A metastazující melanom je podle něj jednou z nejhorších onkologických diagnóz. Sice tvoří jenom 4 % kožních nádorů, ovšem způsobuje až 79 % úmrtí na nádory kůže. 

Naděje zvaná imunoterapie 

Před několika lety přežíval déle než rok pouze jeden ze čtyř pacientů s diagnózou zhoubného melanomu. Naděje pacientům svítá až nyní s příchodem imunologické léčby. Ta dokáže působit na mechanismus, kterým se nádor maskuje, aby nebyl odhalen imunitním systémem. Imunoterapie jej však donutí »sundat maskování«, odbrzdí imunitní systém a vyvolá reakci zacílenou proti nádorovým buňkám. 

Léčba je hrazena 

Z pacientů, kterým byla tato léčba nasazena a přežili jeden na a až tři roky, nikdo neumírá. Od letošního února je tato léčba k dispozici z i českým pacientům a je pa hrazena z veřejného h zdravotního pojištění. Brzy snad ale budou mít naději i pacienti s některými typy rakoviny plic, kde je rovněž účinná. 

Šance na život 

„Když prodloužíte moderní léčbou nemocnému život, dáváte mu tím i šanci dožít se za tři nebo čtyři roky možná nějaké nové léčebné metody. Ta může zasáhnout v jeho nádoru nový cíl nebo dále ovlivní imunitní stránku nádoru či celého organismu a on bude moci žít svůj život plnohodnotně dále," konstatuje doc. MUDr. Jana Prausová, přednostka Onkologické kliniky 2. LF UK a FN Motol. 

Pavel Brejcha (63): 

Nádor metastazoval do plic, ale já žiju! 

Pavel Brejcha se v roce 2002 odstěhoval na Filipíny, Česku ho jeho kamarád lékař upozornil na drobné kde několik let žil. Při jedné návštěvě v u dermatologa. Ortel zněl: zhoubný melanom. Nádor znaménko na rameni a doporučil mu návštěvu do plic. Pan Brejcha prodělal operaci a byla mu byl odstraněn, ovšem za pár let metastazoval nasazena imunologická léčba. „Jsou to dva roky, co se léčím u profesora Arenbergera. dřív bych neměl šanci s touto diagnózou Cítím se velice dobře. Ovšem vím, že přežít," vypráví onkologický pacient. 

Nejčastěji onemocní zhoubným melanomem ženy a muži ve věku 55 - 59 let 

Rakovina v číslech * Téměř 90 000 - počet nově diagnostikovaných zhoubných nádorů za rok. * Asi 27 000 - počet zemřelých na onkologická onemocnění za rok. * Přes 0,5 milionu - počet v ČR žijících onkologických pacientů; jde tedy skoro o 5 procent populace!