Jak zlepšit dostupnost moderních léků

Hospodářské noviny | 29. 11. 2017

Moderní inovativní léky dramaticky mění možnosti lékařů. Zachraňují či prodlužují životy nemocných. U řady chronických nemocí zlepšují kvalitu života tak, že pacienti mohou žít kvalitněji, udržet si déle zaměstnání nebo se vyhnout omezujícím a nákladným komplikacím. Jak upozorňuje Evropská federace asociací a farmaceutických firem v aktuální osvětové kampani We won't rest, řada oblastí medicíny se za poslední roky změnila od základu.

Přímo působící antivirotika dokážou téměř se stoprocentní úspěšností vyléčit chronickou hepatitidu typu C, v dlouhodobě zvládatelný problém se změnila i nákaza HIV. Silně se prodlužuje doba přežití u onkologických pacientů, dva nemocní ze tří přežívají přinejmenším pět let. A na obzoru jsou další ohromná zlepšení, která umožní třeba genová terapie. Některých dříve nevyléčitelných chorob se díky ní pacienti zřejmě budou moci zcela zbavit.

Možnosti medicíny ale rostou rychleji než schopnost českého systému dané novinky financovat. Prostor pro zlepšování existuje, vždyť předloni šlo na zdravotnictví 7,8 procenta HDP, přičemž průměr v EU byl 9,9 procenta. Když už se politici rozhodnou„ dát peníze na zdravotnictví", mívá to převážně podobu zvýšení mezd. Zapomíná se ale na podporu zdravotnických technologií – přístrojů, léčiv či třeba nových diagnostických postupů.

Česko patří k zemím, v nichž nové léky vstupují do systému spíše pomaleji, v průměru zhruba rok a půl. Řada léků je sice schválená (prokázalo se, že jsou účinné a bezpečné), ovšem pojišťovny je nehradí. Jsme svědky případů, kdy pacienti shánějí peníze na léčbu ve veřejných sbírkách nebo jejich lékaři žádají pojišťovny o výjimečné proplacení léčby. To je náročné pro všechny strany a nemusí to skončit úspěchem.

Určité zlepšení je na obzoru. Výrobci jednají s regulátory a na obou stranách je vidět snaha popsanou situaci zlepšit. Jiná dobrá zpráva: nedávno dokončená pilotní studie vypracovaná na přání poslanců a koordinovaná Kanceláří zdravotního pojištění prokázala, že je možné propojit data ze zdravotnictví a sociálního systému. V dohledné budoucnosti by se přínos nových zdravotnických technologií mohl hodnotit i z toho pohledu, kolik peněz ušetří na sociálních výdajích – díky oddálení invalidity pacienta, nižší potřebě příspěvků na péči a podobně. I to by dostupnost moderní léčby zlepšilo.

Těžká situace je hlavně u léků proti vzácným nemocem. Kvůli extrémně nízkému počtu pacientů nelze u těchto léčiv často dopředu prokázat, jak jsou nákladově efektivní. Nyní se to mnohdy řeší tak, že coby „vysoce inovativní léčivé přípravky" vstupují na trh dočasně, aby svůj přínos mohly osvědčit v praxi. Není to ale řešení zrovna ideální. Může se stát i to, že lék ze systému vypadne. V blízké budoucnosti je potřeba najít řešení systémové a transparentní, aby pacienti nebyli odkázáni na nedůstojné shánění léků ad hoc.

Doufejme, že naše politická reprezentace na pacienty nezapomene. Možná nejde o skupinu, díky níž se dají vyhrát volby. Jak se společnost dokáže postarat o nemocné, je však vizitkou její celkové úrovně a vyspělosti.

Česko patří k zemím, v nichž nové léky vstupují do systému spíše pomaleji.

Autor: JAKUB DVOŘÁČEK

VÝKONNÝ ŘEDITEL ASOCIACE INOVATIVNÍHO FARMACEUTICKÉHO PRŮMYSLU

Jakub Dvořáček se ujal řízení AIFP v roce 2011. Dříve pracoval pro CzechInvest, byl poradcem na ministerstvu školství a řídil projekty rozvojové a humanitární pomoci v Africe a Asii pod hlavičkou organizací Člověk v tísni a Charita Česká republika.