Jakub Dvořáček: Zpětné bonusy a slevy jsou obchodní nástroj, potřebný pro udržitelné financování

zdravotnickydenik.cz | 25. 9. 2017

V uplynulých týdnech se v řadě médií včetně webu zdravotnickydenik.cz či Mladé fronty DNES intenzivně probírala problematika tzv. zpětných bonusů. Tedy množstevních a podobných slev, které dodavatelé poskytují nemocnicím. Podle dostupných informací se zdá, že státní zastupitelství by se mohlo snažit kriminalizovat tento nástroj obchodní politiky, který celá léta funguje a nikdy nevadil ministerstvu zdravotnictví, zdravotním pojišťovnám ani policii.

Prozatím byli vesměs dotazováni právníci, zdravotní pojišťovny a nemocnice. Rád bych tímto zprostředkoval pohled Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která v ČR sdružuje 35 farmaceutických společností s vlastním vývojem.

Takzvané zpětné bonusy (slevy), které naše členské společnosti coby dodavatelé léčiv vyjednávají s odběrateli – nemocničními zařízeními – jsou obchodním nástrojem zakotveným v bilaterálních smlouvách. Mohou být vázány na určitý objem odebraných léků, bonifikují včasné proplácení faktur a podobně. Každý dodavatel si různými prostředky buduje dobré vztahy se stálými zákazníky.

Stávající obchodní modely jsou v kompetenci jednotlivých dodavatelů a jejich odběratelů. Nic jim v jejich sjednávání nebrání, pokud jsou dodrženy zákonem stanovené podmínky. Lék je z pohledu obchodního práva komoditou, zbožím, stejně jako kterákoliv jiná obchodovatelná položka.

Cleý článek je k dispozici zde.