Megavyhláška může zásadně zhoršit dostupnost kvalitní léčby a zvýšit doplatky

Medicalnews.cz | 20.10.2017

Nákladná a inovativní léčba, na kterou stát vynakládá ročně stovky milionů korun, se může v důsledku tzv. megavyhlášky pro vážně nemocné pacienty zásadně zhoršit. Upozorňuje na to Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Praha – Nejistotu a navýšení doplatků pro pacienty se vzácnými onemocněními a jinými závažnými diagnózami vyvolává návrh tzv. megavyhlášky 376/2011 Sb., jíž se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění. V rámci vnitřního připomínkového řízení, které končí dnes, se vůči ní otevřeným dopisem ohradil ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček.

Ve svém listu adresovaném ministrovi zdravotnictví Miloslavu Ludvíkovi (ČSSD) a jeho náměstkům upozorňuje, že návrh novely může zásadně zhoršit stávající už tak nepřehlednou situaci, kdy dostupnost inovativních léků v systému komplikují nejasná pravidla. "Rádi bychom vyjádřili své obavy z navrhovaných úprav, které mohou ve výsledku zvýšit napětí a ještě zhoršit stávající situaci. Z navrhované novely není zcela zjevné, jakého cíle má být dosaženo. Sníží však dostupnost léčivých přípravků," varuje ve svém dopise ředitel Dvořáček.

Zároveň s tím žádá o otevření dialogu směřujícího ke společnému hledání cesty za účasti všech dotčených subjektů, aby výsledek neohrožoval pacienty. "Vzhledem ke složitosti problematiky navrhujeme vytvoření pracovní skupiny složené ze zástupců ministerstva, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, plátců, odborníků a zástupců pacientských organizací a průmyslu. Cílem této skupiny by měla být definice cílového stavu," upozorňuje ředitel AIFP.

Podle Dvořáčka je úskalí novely především v prohlubování nejistoty pro pacienty se vzácnými onemocněními a jinými závažnými diagnózami. "Za stávajících podmínek řízení stanovení cen a úhrad téměř není možné prokázat nákladovou efektivitu u léků proti zmíněným nemocem. Tyto léky jsou mnohdy život zachraňující, anebo umožňují žít kvalitní a plnohodnotný život člověku, jenž bez léčby bude invalidizován," konstatuje Dvořáček.

Navrhované změny v rámci novely podle něho zužují mantinely natolik, že téměř 94 procent těchto přípravků nevstoupí do systému. "Obáváme se, že to povede k nesystémovému využívání jiných dostupných cest – například paragraf 16, soudní spory," varuje AIFP. Zejména v případě tzv. paragrafu 16, který se týká léků na výjimku, upozorňuje, že tato změna v každém případě povede k navýšení doplatků pro pacienty. "Což není vůbec zmíněno, natož analyzováno. Pojem „racionalizace nákladů" uvedený v odůvodnění tak v praxi bude znamenat zvýšení zátěže pro pacienty," uzavírá ve své analýze AIFP.

Celý článek zde.