Obecné plány a plane sliby, hodnotí předvolební program politických stran odborníci ve zdravotnictví

Zdravotnickydenik.cz | 22. 9. 2017

Sledování kvality péče, více sluchu odborníkům i pacientům, zvyšování mezd a platů i lepší odměňování vyučujících na lékařských fakultách – to jsou jen některé z bodů, kterými by se dle odborníků ve zdravotnictví měla po volbách zabývat nová politická reprezentace. Zatímco podnětů, co by se mělo v našem systému urgentně řešit, mají odborníci celou řadu, řada z nich se shoduje na jednom: jak ukázala anketa ZD, politické přísliby je příliš nenadchly a moc si od nich neslibují.

Na co jsme se odborníků ve zdravotnictví ptali?

Co byste si přál/a, aby politici ve zdravotnictví řešili na prvním místě, co je pro vás nejdůležitější?
Četl/a jste nějaký program některé z politických stran, co vás v nich potěšilo, co naštvalo?
A zde jsou odpovědi:

Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

(1) Jako občan a táta si přeji jistě to samé, co kdokoli jiný, aby byla zajištěna dostupná a kvalitní zdravotní péče. Chtěl bych být dobře informován o tom, na co mám a nemám ve zdravotnictví nárok, jakou péči mohu v případě nějaké nemoci očekávat. Za výrobce léků i za pacienty bych přidal ještě jedno přání – rychlejší a efektivnější proces posuzování nových léčiv, které dnes mnohdy neúměrně dlouho čekají na rozhodnutí o vstupu do systému. Potom se k pacientům dostávají s velkým zpožděním.

(2) Až na několik výjimek bohužel politické strany nabízejí ve svých programech spíše zkratky bez propojení s reálnými potřebami zdravotnického systému a bez výraznějších pozitivních dopadů na systém. Přesto mne příjemně překvapilo, že se u některých stran vyskytly i konstruktivní návrhy. Zmiňují v programech, že je potřeba, aby peníze šly za pacientem. Že se má zdravotnickým zařízením za péči platit podle toho, kolik skutečně stojí. Objevuje se racionální přístup k reformě pojistného systému. Oceňuji úmysl zavést skutečnou konkurenci mezi pojišťovnami.

Celý článek je k tispozici zde.