Reforma zdravotnictví bude nezbytná

Lidové noviny | 2. 10. 2017

Nadstandardy, dvousložkové zdravotní pojištění a e-zdravotnictví patří k hlavním receptům pro léčbu českého zdravotnictví.

PRAHA Pro mnoho lidí představuje zdravotnictví zásadní otázku těchto voleb. V nedávném průzkumu společnosti SC&C pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu ho za důležité téma označily tři čtvrtiny voličů. Lidé zároveň vnímají, že jeho kvalita je v evropském srovnání velmi vysoká. V žebříčku, který hodnotil úroveň očima pacientů, se Česko umístilo na 13. místě, hned za Francií a Švédskem.

Podstatné proto je, aby kvalitní léčba zůstala dál dostupná každému, kdo ji potřebuje. Bez neomezených prostředků to ale nejde zajistit jinak než řadou postupných reforem. Zdravotnictví především potřebuje finanční stabilitu, kterou momentálně nemá. Dnes má ve zdravotnictví podle zákona každý nárok na všechno, ale ve skutečnosti jsou rozpočty nemocnic omezené. A jaký je důsledek tohoto stavu? Čekací listiny na operace a šedá zóna úplatků a známostí. Prvním úkolem by proto mělo být jasné vymezení zákonného nároku občanů na bezplatnou péči, které otevře transparentní prostor pro poskytování nadstandardních služeb za předem stanovených podmínek. „Jak takové kritérium může znít? Například: Pokud existuje více postupů (prevence, diagnostiky, léčby...), které vedou pro konkrétního pacienta ke srovnatelnému výsledku, pak je z veřejného zdravotního pojištění hrazen ten s nejnižšími náklady," vysvětluje Pavel Hroboň z Centra zdravotní ekonomie a managementu Univerzity Karlovy v knize Zdravotnictví 2.0.

Cílem takové úpravy je dát pacientovi možnost volby. V Česku si totiž dnes lidé nemohou připlatit třeba za lehčí sádru nebo kvalitnější čočku. Platí to už od roku 2013, kdy Ústavní soud zrušil zavedené nadstandardy, protože mu vadilo, že jsou chybně popsány ve vyhlášce k zákonu, nikoli přímo v něm. Když jde dnes pacient na operaci šedého zákalu, pojišťovna mu proplatí pouze základní nitrooční čočku. Pokud má tedy i jinou oční vadu, bude muset i po operaci nosit brýle. Kdyby se rozhodl pro čočku, která by vyřešila i jinou oční vadu, bude muset zaplatit materiál i celou operaci.

Naplnění tohoto cíle, kterým je jasné vymezení zákonného nároku občanů na bezplatnou péči, slibují zejména ANO, ODS a TOP 09. Sociální demokracie, která řídí resort zdravotnictví poslední čtyři roky, se o nadstandardech ve volebním programu nezmiňuje a KSČM je proti.

Větší důraz na prevenci

Dalším důležitým nástrojem je zavedení dvousložkového pojistného. Dnes každý, kdo chodí pravidelně na preventivní prohlídky, nekouří a není obézní, platí stejnou sazbu zdravotního pojištění jako ten, kdo obézní je, na prohlídky nechodí a kouří 30 cigaret denně. To by bylo dobré změnit. „Zavedlo by se takzvané dvousložkové pojistné a ten, kdo chodí na preventivní prohlídky, bude mít druhou složku nižší," vysvětluje plánovanou reformu Adam Vojtěch, poradce ANO pro zdravotnictví. První složka by totiž byla jako doposud procentuálním odvodem podle příjmů. V druhé složce by byla zahrnuta možnost výběru preventivních prohlídek. Pojišťovny by tak měly možnost kontrolovat prevenci a na tomto základě poskytovat dobrým pacientům finanční odměny. Tím by se vytvořila motivace ke zdravému životnímu stylu. Současné zdravotnictví je totiž zaměřeno hlavně na výkony.

Lékař se neodměňuje za to, že jeho pacienti jsou zdraví, ale za to, že je léčí. Jenomže zanedbaná prevence stojí hodně peněz. Víc než tři čtvrtiny výdajů na zdravotnictví v Česku jde na léčbu chronických, tedy nepřenosných nemocí, jako je astma, cukrovka, deprese či srdeční choroby. Vzniku většiny těchto nemocí se dá přitom předejít správnou životosprávou.

E-zdravotnictví v rukou státu

Zavedení dvousložkového pojistného prosazují ANO, ODS a TOP 09. Lidovci chtějí dát pojišťovnám možnost odměňovat klienty, kteří chodí na preventivní prohlídky. ČSSD ve volebním programu podporuje zvýhodnění poctivých pacientů. Na potřebě odměňovat ty, kteří pečují o své zdraví, se tak fakticky shodnou všechny politické strany. Třetí klíčovou změnou by pak měla být elektronizace zdravotnictví, kterou také v určité formě podporují všechny politické strany. Na nežádoucí lékové interakce zemřou ročně stovky lidí jen proto, že jeden lékař neví, co předepsal druhý.

Sdílení dat by toto riziko odstranilo, stejně jako by odbouralo mnohá duplicitní vyšetření či laboratorní testy. Zároveň by pomohlo zkrátit délku pobytu pacientů v nemocnicích a omezit počty návštěv u ambulantních specialistů. Zajistit ho musí stát, aby se zdravotnictví nedostalo do rukou soukromých IT firem. Nespornou výhodou e-zdravotnictví je i to, že by pomohlo omezit množství podvodů ve zdravotnictví.

Jedním z prvních úspěšných projektů elektronizace jsou e-recepty na léky, které budou od ledna ve všech ordinacích povinné.