Ministr zdravotnictví převzal záštitu nad projektem certifikace reprezentantů

Ministr zdravotnictví převzal záštitu nad projektem certifikace reprezentantů

Dne 3. října 2013 proběhlo v prostorách Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze slavnostní předání osobní záštity ministra zdravotnictví, MUDr. Martina Holcáta, MBA, projektu Certifikace reprezentantů.

Ministr ve své úvodní řeči ocenil především vysoké požadavky AIFP na erudici obchodních zástupců v oblasti odborné, právní a etické. Vyslovil také přání, aby se k důslednému proškolení reprezentantů v budoucnu připojily i farmaceutické společnosti stojící mimo Asociaci.

Slavnostního ceremoniálu se kromě ministra zdravotnictví, účastnili také členové Etické komise AIFP, přední zástupci inovativních farmaceutických společností v České republice a představitelé tisku. Během akce proběhla certifikace padesáti farmaceutických reprezentantů, úspěšní zástupci měli tu čest převzít certifikát přímo z rukou pana ministra.