Představení celoevropské iniciativy "Transparentní spolupráce"

Spolupráce mezi těmi nejlepšími zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému. Jako taková má pozitivní vliv na kvalitu poskytované péče i hodnotu budoucího medicínského výzkumu.

Odborníci disponují cennými znalostmi o zvládání léčby a onemocnění, které následně pomáhají farmaceutickým společnostem posouvat hranice moderní medicíny. Obě strany se pravidelně setkávají během vědeckého výzkumu, klinického hodnocení, vzdělávacích aktivit atp.

Je to však právě spolupráce mezi odborníky a průmyslem, jež může vytvářet potenciál pro střet zájmů. Dnes a denně jsme svědky sílícího tlaku veřejnosti, médií i politiků na zprůhlednění a objasnění těchto vztahů. Napadána je integrita zdravotnických odborníků při předepisování léčiv i odborná úroveň spolupráce.

Logo EFPIAEvropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) si tyto tlaky dobře uvědomuje. Po diskusi s odbornými i průmyslovými kapacitami proto přistoupila k přijetí Disclosure kodexu, který dává vzniknout iniciativě „Transparentní spolupráce".

 

Co přináší „Transparentní spolupráce"?

Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb (obdobně jako je tomu již nyní ve Francii či Holandsku).

Na koho se zveřejnění bude vztahovat?

Zveřejnění informací se bude vztahovat na všechny zdravotnické odborníky a zdravotnická zařízení, která budou v daném období spolupracovat s farmaceutickými společnostmi, jež jsou členy EFPIA. V České republice jde především, nikoliv však výhradně, o členy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Kompletní seznam členských společností EFPIA je dostupný na stránkách federace, www.efpia.eu.

Členské společnosti AIFP 

Přidružené společnosti AIFP

          

Nečlenské společnosti AIFP 

     

Kde a kdy budou informace zveřejněny?

Informace o realizované spolupráci budou umístěny v databázi zdravotnických odborníků a zařízení, na kterou se dostanete přes Slovníček Transparentní spolupráce (viz níže). Data jsou zveřejněna od 30. 6. 2016, a to zpětně za období jednoho roku (tj. poprvé za rok 2015).

Slovníček Transparentní spolupráce

 


 


 

Brožura Transparentní spolupráce
Legal services for implementation of the initiative
Transparentní spolupráce is provided by Baker & McKenzie.