Naše projekty

Naše projekty

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu připravuje řadu projektů, které jsou určeny pro pacientské organizace, výzkumné týmy, malé a střední podniky a další subjekty působící v oblasti zdravotnictví.

Věda jako vášeň

 http://www.aifp.cz/cs/nase-projekty/veda-jako-vasen/

Transparentní spolupráce

Primárním cílem této celoevropské iniciativy, jejímž vzorem je americký Sunshine Act, je objasnit rozsah i podstatu spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi a ozřejmit výši souvisejících plateb (obdobně jako je tomu již nyní ve Francii či Holandsku).

www.aifp.cz/cs/eticke-jednani/transparentni-spoluprace/

 

Certifikace reprezentantů

Projekt Certifikace reprezentantů, který připravilo AIFP, spočívá v proškolování obchodních zástupců v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni zprostředkovat informace o léčivých přípravcích na vysoké úrovni co do obsahu i formy. Zároveň bude zajištěno, že členské společnosti i jejich obchodní zástupci budou při propagaci a interakci se zdravotníky jednat důvěryhodně, budou předávat pouze pravdivé a korektní informace.

www.aifp.cz/cs/nase-projekty/certifikace-reprezentantu/

 

Industry Meets Academia

Konference Industry meets academia je zaměřena na spolupráci českého výzkumu s mezinárodními společnostmi inovativního průmyslu. Jejím cílem je poukázat na trendy ve vývoji a představit možnosti spolupráce.

www.aifp.cz/cs/nase-projekty/industry-meets-academia/

 

Akademie pacientských organizací

Akademie pacientských organizací je vzdělávací projekt AIFP určený pro pacientské organizace. Jeho cílem je podpořit nezávislost českých pacientských sdružení, umožnit jejich dlouhodobý rozvoj a naučit je efektivněji získávat prostředky na vlastní činnost.

V roce 2015 AIFP tento projekt podpořila částkou 650 000,-. Seznam pacientských organizací, čerpajících z tohoto obnosu, je uveden na webových stránkách Akademie pacientských organizací. 

www.pacientskaakademie.cz

 

Znám své léky

Bezplatná online poradna Znám své léky vám pomůže vyznat se v lécích, které užíváte, odhalit případné interakce, tj. vzájemnou nesnášenlivost léčiv, a poukázat na konkrétní potraviny a bylinky, kterým byste se měli vyhnout.

Poradna je určena pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří užívají více různých léčivých přípravků (na předpis nebo volně prodejných). Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc. Váš lékař nemusí vědět o všech přípravcích, které vám byly předepsány v jiné než jeho ordinaci.

www.aifp.cz/cs/online-poradny/znam-sve-leky/

 

Innovative Medicines Initiative

Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp. Od roku 2008 finančně podporuje společný farmaceutický výzkum prostřednictvím tematicky zaměřených výzev, do nichž se mohou zapojit také česká akademická centra, nemocnice, malé a střední podniky atp.

www.aifp.cz/cs/nase-projekty/innovative-medicines-initiative/

 

Evropský model ověřování léků

Většina lidí nebezpečné padělky léčiv nepozná. Naději pro boj s nimi představuje evropský model ověřování léků ESM. Ačkoliv je většina z nich velmi nebezpečná, padělané léky ani jejich nabídku podle průzkumu Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) zpracovaného agenturou STEM/MARK většina lidí nepozná.

http://www.aifp.cz/cs/aktuality/informace-pro-media/vetsina-lidi-nebezpecne-padelky-leciv-nepozna/