Etická komise AIFP

Volební období 02/2016 - 02/2018

Předseda Etické komise: Mgr. Patrik Kastner

Členové:

  • MUDr. Miloš Živanský, MBA, EisaiPharm
  • PharmDr. Helena Rösslerová, MBA, Lundbeck
  • MUDr. Pavel Kovář, MHA, AstraZeneca
  • MUDr. Karel Rychna, Novo Nordisk
  • Ing. Eva Koňáková, Merck
  • MUDr. Magdalena Cook, Bayer
  • prof. MUDr. Václav Špičák, CSc. (externí člen)
  • Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (externí člen)
  • MUDr. Milan Šikut, MBA (externí člen)