Online poradna

Ptejte se na vše, co vás zajímá ohledně vývoje nových léčiv, klinických studií v České republice, inovativního farmaceutického průmyslu a finančních výzev Innovative Medicines Initiative. Vaše dotazy rád zodpoví tým AIFP.

CAPTCHA Vyměnit obrázek

Položením dotazu a odsouhlasením pravidel poradny udělujete Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v dotazu za účelem poskytnutí služeb poradny a s následným uchováním těchto osobních údajů po dobu 5 let.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání Vašich osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ust. § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


Dotazy uživatelů

Co musí vědecké týmy splnit, aby mohly o grant IMI zažádat?

Výzkumné týmy se hlásí do tzv. konsorcií, ty jsou faktickým řešitelem výzkumu. Pro přihlášení do projektu je připraven zvláštní software „IMI Partnering Tool“. Zde uchazeči zadají svou specializaci, na čem by se rádi podíleli a co mohou do daného projektu přinést.

Jaké vědecké týmy se mohou ucházet o grant IMI?

Všechny, jejichž výzkum se zaměřuje na oblast, kterou aktuální výzva IMI pokrývá. Současná výzva se zaměřuje na téma antimikrobiální rezistence. Hlásit se mohou akademická pracoviště, malé a střední podniky nebo nemocnice, které se zaměřují i na výzkum a inovace. Grantová podpora IMI přitom vytváří velký tlak na praktický výsledek výzkumu a co nejrychlejší dostupnost pro pacienty.