Klinická hodnocení

Bezplatná online poradna „Klinická hodnocení“ Vám pomůže zjistit, zda jsou v České republice evidovány klinické studie, zaměřené na Vaše onemocnění, do kterých se můžete zapojit a podpořit tak výzkum inovativních léků v České republice. Poradna je určena pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří trpí onemocněním a zároveň by byli ochotni participovat na probíhajících klinických studiích. Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc. Váš lékař nemusí vědět o všech klinických studiích, do kterých byste se mohli s ohledem na Vaše onemocnění zapojit. Poradna je nově spuštěna, proto přivítáme jakýkoliv Váš podnět ke zlepšení.

Formulář

Vyberte indikační skupinu, pro kterou by měla být klinická studie určena.

Do kolonky níže vepište kód diagnózy*. Pokud kód diagnózy neznáte, vepište diagnózu slovně.Klasifikace MKN10

Vyplňte demografické údaje pacienta, pro kterého by měla být klinická studie určena.

Položením dotazu a odsouhlasením pravidel poradny udělujete Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů obsažených v dotazu za účelem poskytnutí služeb poradny a s následným uchováním těchto osobních údajů po dobu 5 let.

Máte právo na přístup, opravu a vymazání Vašich osobních údajů, jakož i další práva uvedená v ust. § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

* Required


Co dělat když ...?

Slovník pojmů


Disclaimer

  • Informace zde uvedené slouží pouze jako informační zdroj a nenahrazují péči o zdraví či jinou odbornou péči, zejména konzultace s odborníkem. Případné nejasnosti, zdravotní problémy a komplikace bude tazatel konzultovat se svým praktickým lékařem, popřípadě lékařem příslušné specializace. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.
  • Provozovatel upozorňuje, že výčet probíhajících studií nemusí být kompletní. Studie jsou vyhledávány na oficiálních stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv a dalších mezinárodních portálech.
  • Provozovatel vzhledem k omezenému množství informací nemůže garantovat zařazení do doporučených studií a za případné zařazení či nezařazení do doporučených studií nenese odpovědnost.
  • Autor stránek nenese odpovědnost za trvalost obsahu těchto stránek a za jejich případný výpadek. Zde uvedené informace mohou být kdykoliv změněny, odstraněny, či zcela znepřístupněny.
  • Položením dotazu a odsouhlasením pravidel udělujete Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, jakožto správci osobních údajů, souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů za účelem poskytnutí služeb poradny a následnému shromažďování a zpracovávání.