Znám své léky

Téměř každý z nás dnes užívá nějaké léky – někteří jeden, dva přípravky, jiní i deset a více pilulek denně. Tyto léky, které nám často předepisují různí lékaři, dále kombinujeme s volně prodejnými přípravky nebo bylinkami. Příbalové létáky v naprosté většině případů nečteme a tak nějak doufáme, že je a bude všechno v pořádku. Léky ale nejsou jen tak ledajaká věc. Některé konkrétní kombinace léků s jinými přípravky, pokrmy či bylinkami mohou mít neblahé následky na naše zdraví a snížit účinnost léčby. Je proto na čase se o své léky začít více zajímat! Pomůže vám naše poradna.

Bezplatná online poradna Znám své léky vám pomůže vyznat se v lécích, které užíváte, odhalit případné interakce, tj. vzájemnou nesnášenlivost léčiv, a poukázat na konkrétní potraviny a bylinky, kterým byste se měli vyhnout.

Poradna je určena pro pacienty i jejich rodinné příslušníky, kteří užívají více různých léčivých přípravků (na předpis nebo volně prodejných). Poradna není v žádném případě náhradou odborných rad lékaře, pouze doplněním informací pro pacienty, jež mají zájem se dozvědět víc. Váš lékař nemusí vědět o všech přípravcích, které vám byly předepsány v jiné než jeho ordinaci.

Jak poradna funguje?

Do formuláře níže stačí zadat správné názvy všech užívaných léčiv a e-mailovou adresu, na kterou budete chtít zaslat odpověď a potvrzení o přijetí seznamu léků.

Vámi zaslaný seznam bude zanalyzován spolupracujícími odborníky. V několika následujících dnech od zadání dotazu obdržíte informaci o tom, zda zadané léky jsou, či nejsou ve vzájemné interakci a jakým bylinám a pokrmům byste se měl/a vyhnout. Poradna probíhá zcela anonymně a bezplatně. Rádi bychom zájemce o poradnu upozornili, že pracovníci, kteří odpovídají na dotazy, nejsou lékaři.

Jak a jaké léky do poradny vyplnit?

Do formuláře připraveného níže vypište všechny léky, které užíváte (pravidelně i občas)Předtím, než začnete názvy léků do formuláře zadávat si proto připravte kompletní seznam opravdu všech vašich léků (na předpis i volně prodejných). Poradna umí vyhodnotit jen léky, které jsou v České republice registrované.

Každé políčko musí obsahovat kompletní název jednoho léku jak je uveden na krabičce. Po vypsání minimálně tří počátečních písmen názvu léku, vám systém automaticky nabídne možné varianty. K dispozici máte maximálně 20 polí pro vyplnění léků, je vhodné doplnit také frekvenci jejich užívání. Po odeslání seznam není možné dále editovat.

Zadávejte pouze léky, nikoliv potravinové doplňky či bylinky. Nevíte, zda je přípravek lék nebo potravinový doplněk? Pomůže vám slovníček pojmů

 

Kontaktní osoba:

Zuzana Komárková

email: zuzana.komarkova@aifp.cz  

Daný e-mail slouží k zodpovídání dotazů ohledně fungování poradny, nikoliv k ověřování případných lékových interakcí. Za tímto účelem prosím využijte níže uvedený formulář.

 

Formulář

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Položením dotazu a zadáním svých osobních údajů do formuláře v online poradně Znám své léky vedené na internetové stránce znamsveleky.cz uděluji svůj výslovný souhlas dle nařízení Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8, IČO: 70970173 (dále jen „AIFP“), jakožto zřizovateli a správci webové stránky, ke zpracování mých osobních údajů dobrovolně poskytnutých prostřednictvím této internetové stránky.

Osobní údaje budou zpracovány na základě souhlasu za účelem poskytnutí služeb poradny a následnému shromáždění a zpracování údajů pro účely vyhodnocení přínosů a využívání poradny.

Prohlašuji, že jsem byl poučen o:

 • době zpracování osobních údajů, která trvá 3 roky od jejich poskytnutí
 • možnosti zpřístupnit mé osobní údaje svým poskytovatelům služeb, třetím stranám, jako jsou služby IT, webový hosting, e-mailové služby a služby přímé doručovací pošty, auditorské služby a jiné služby, za účelem umožnění poskytnutí služeb a v souladu s platnými zákony
 • svých právech jakožto subjektu údajů, a to:
  • právu na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od AIFP potvrzení, zda osobní údaje, které se mě týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, právo získat přístup k těmto osobním údajům
  • právu na opravu osobních údajů spočívající v právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu opravila mé nepřesné osobní údaje nebo doplnila neúplné osobní údaje
  • právu na výmaz, tzn. právu na to, aby AIFP bez zbytečného odkladu vymazala mé osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky ustanovení článku 17 odst. 1 GDPR
  • právu na omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy
   • popírám přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby AIFP mohla přesnost osobních údajů ověřit
   • zpracování je protiprávné a odmítám výmaz osobních údajů a žádám místo toho o omezení jejich použití
   • AIFP již osobní údaje pro účely zpracování nepotřebuje, ale já je požaduji pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároku, nebo
  • právu kdykoliv odvolat poskytnutí souhlas se zpracováním osobních údajů, a to písemným oznámením na sídlo společnosti nebo na emailovou adresu office@aifp.cz
  • právu podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domnívám, že zpracováním mých osobních údajů je porušeno GDPR.
 • automatické zpracovávání údajů

Číst více

* Povinný údaj


Co dělat když ...?

Slovník pojmů


Disclaimer

 • Informace zde uvedené nenahrazují péči o zdraví, zejména konzultace s odborníkem. Případné nejasnosti, zdravotní problémy a komplikace bude tazatel konzultovat se svým praktickým lékařem, popřípadě lékařem příslušné specializace. Provozovatel nenese odpovědnost za případné újmy na zdraví.
 • Autor stránek nenese odpovědnost za trvalost obsahu těchto stránek a za jejich případný výpadek. Zde uvedené informace mohou být kdykoliv změněny, odstraněny, či zcela znepřístupněny.

Logo AIFP