Biologická léčba

Biologická léčba se používá v celé řadě lékařských oborů, od transplantační medicíny přes revmatologii až po kožní či oční lékařství. V mnoha případech platí, že je tím nejlepším, co může daný obor nabídnout.

Biologická léčba spočívá v podávání léků, které posilují organismus v boji proti onemocnění. Někdy se také požívá název imunoterapie nebo bioterapie. Biologické léky (tzv. biologika) jsou léčivé látky vyráběné pomocí živých organizmů – buněk. Oproti klasickým lékům, které se připravují z chemických či přírodních látek, jsou molekuly  biologik mnohem složitější a větší.

Obranyschopnost organizmu zajišťuje složitá síť různých typů buněk (např,. makrofágy, leukocyty, lymfocty apod.). Za ideálních podmínek je imunitní systém schopný rozeznat zdravé buňky od těch poškozených, nádorových nebo jinak škodlivých. Některé nemoci však tuto jeho schopnost utlumují (např. rakovina, kdy imunitní systém nedokáže nádorovou buňku rozpoznat a zničit), jiné naopak uměle provokují  (např. Crohnova choroba, kdy příliš aktivní imunitní systém zapříčiňuje chronické záněty trávicího traktu). Látky používané v biologické léčbě se nazývají modifikátory imunitní odpovědi. 

Biologická léčba působí mnoha různými způsoby. Pro ilustraci si uveďme příklady využití  v onkologii:

  • Označení nádorových buněk, čímž se stanou čitelnější zničení imunitním systémem
  • Zvýšení schopnosti imunitního systému ničit nádorové buňky
  • Oslabení růstových schopností nádorových buněk, případně odstřihnutí nádoru od výživy
  • Zabránění buňkám, které se začínají měnit na nádorové, dokončit přeměnu
  • Zabránění metastázování nádoru do dalších částí těla
  • Zlepšení schopnosti organismu opravit buňky poškozené jinými typy léčby (ozařováním či chemoterapií)
  • Dodání léčivé látky přímo do nádoru

Biologickou léčbu si lidé nejvíce spojují právě s onkologií, nicméně dnes se používá ve většině lékařských oblastí. Pro některá onemocnění představuje dokonce jedinou naději na léčbu.

  1. http://www.aifp.cz/cs/prinos-inovaci/

 

Inovativní léky snižují úmrtnost

Zatímco v roce 1980 se rakovina plic brala jako jedna nemoc a léčila se plošně, dnes známe přes 10 jejích mutací, takže můžeme na každou použít cílenou moderní léčbu. Díky tomu např. ve Velké Británii klesla úmrtnost o 37 %. 

 

Inovativní léky mění dříve smrtelné nemoci na zvládnutelná chronická onemocnění

V roce 1996 měl 20letý pacient nově zjištěný jako HIV pozitivní šanci dožít se v průměru 39 let. Stejně starý pacient z roku 2011 už díky inovativní léčbě bez problémů oslaví 70. narozeniny. V západních zemích klesla úmrtnost na AIDS v průměru o 86 %. 

Inovativní léky zkracují dobu léčby a přitom zvyšují naději na přežití

Během 15 let se podařilo zkrátit dobu léčby žloutenky typu C ze 48 na maximálně 12 týdnů. Zároveň stoupnul počet vyléčených z původních 41 % na 96 %. Touto nemocí trpí v Evropě na 15 milionů lidí. 

Interaktivní brožura: biologická léčba

S pojmem biologická léčba, biologický lék (léčivo, léčivý přípravek), biologikum se setkal snad každý z nás. Za poslední desetiletí se tato revoluční novinka stala běžnou realitou v celé řadě lékař...

02.09.2013 čtěte více