Inovativní léky

Nové inovativní léky, vzešlé z mnohaletého úsilí týmů vědců, poskytují pacientům nejmodernější možnosti léčby a dávají jim naději na uzdravení, nebo alespoň kontrolu nad onemocněním.

Hodnota nového inovativního léku spočívá buď ve zcela nové účinné látce, nebo nové kombinaci již známých účinných látek. Inovace ale může být i v nové lékové formě, jež usnadní užívání a vstřebávání léku a sníží jeho nežádoucí účinky, či v rozšíření jeho původní indikace, tedy spektra použití léku.

Na počátku stojí farmaceutická inovace

Aby vývoj inovativního léku mohl začít, musí nejdříve dojít k farmaceutické inovaci – objevu nových chemických a biologických procesů, nebo zvýšení účinnosti a bezpečnosti již existujících léků. Po mnoha desetiletích zkušeností s inovacemi ve farmacii je zřejmé, že jde o dlouhodobý proces a že velké, průlomové objevy jsou velmi vzácné a výjimečné.

Největší přínos inovativních léků spočívá v dramatickém posunu v léčbě mnoha závažných, chronických i běžných onemocnění v posledních padesáti letech. Vysoká hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, revmatoidní artritida, schizofrenie, osteoporóza, Parkinsonova choroba, některé formy nádorových onemocnění, HIV/AIDS mnohdy znamenaly těžkou vysilující chorobu a byly spojovány s invaliditou a předčasným úmrtím. Dnes je pacientům s těmito onemocněními umožněno žít déle a kvalitněji.

Mezi další milníky farmaceutické inovace patří i objev antibiotik, vakcín, monoklonálních protilátek pro lepší přijetí transplantovaného orgánu, interferonů, ACE inhibitorů, nových typů anestetik či nové generace antidepresiv. Zásluhou inovativních léčiv se radikálně zvýšily šance na přežití pacientů trpících některým druhem leukémie i na úspěšnou terapii, včas diagnostikovaných, nádorových onemocnění. Díky vakcínám se zase podařilo radikálně snížit výskyt některých onemocnění. Jiná, jako například pravé neštovice, se podařilo zcela vymýtit.

Počet vyvíjených léků v roce 2013 – vybraná onemocnění

  • Rakovina – 3070
  • Infekční onemocnění – 750
  • Neurologie – 610
  • Imunologická onemocnění – 298
  • Kardiovaskulární choroby – 450
  • Diabetes – 281
  • Mentální poruchy – 240
  • HIV/AIDS – 185

Zdroj: PhRMA 2013

2015

 

Související zprávy

90 miliard korun na vývoj nových léků

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) tento týden oficiálně představila druhou fázi evropské Inovativní medicínské iniciativy (IMI 2), která je pokračováním úspěšného partnerst...

11.07.2014 čtěte více

Klinické studie: otázky a odpovědi

Klinické studie mají nezastupitelné místo při výzkumu nových léčiv a tedy i vývoji moderní medicíny. U příležitosti Mezinárodního dne klinických studií (20. 5. 2014) si vám proto dovolujeme nabídnout ...

15.05.2014 čtěte více

Nové léky proti rakovině

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Délka dožití onkologických pacientů je navíc nižší než průměr států OECD.

22.01.2014 čtěte více

Když léky přestávají účinkovat

Antimikrobiální rezistence, tj. odolnost mikroorganismů vůči podávaným léčivům, je palčivým a stále narůstajícím problémem, který se nevyhýbá ani České republice. Evropská komise uvádí, že v členský...

13.06.2013 čtěte více

Onkologická onemocnění

Onkologická onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice. Počet nemocných každoročně narůstá. Jen mezi lety 2000 až 2010 došlo ke zvýšení incidence rakoviny o 36 %....

12.02.2013 čtěte více

Nejvíce léků se vyvíjí proti rakovině

Polovina dvacátého století přinesla zásadní posun v prevenci a léčbě celé řady závažných onemocnění, která dříve patřila do oblasti nevyléčitelných. Vysoký tlak, revmatoidní artritida, schizofrenie ne...

02.11.2012 čtěte více

Lze lidský život ocenit pouze penězi?

V poslední době se v médiích rozvířila debata o správnosti hrazení léčby pacientů s vzácnými typy chorob. Ta mnohdy stojí řádově více než u běžných pacientů. Navíc, v mnoha případech pacientovi život ...

06.01.2012 čtěte více