česky english

Pro pacienty

Pro odborníky

O asociaci

Aktuality

Diabetes dnes představuje významné zdravotní riziko minimálně pro jednu desetinu české populace. Jedná se o komplexní onemocnění, jehož úspěšná léčba vyžaduje kontinuální spolupráci (dobře edukovaného) pacienta a lékaře. V rámci pravidelných prohlídek hodnotí ošetřující lékař míru kontroly nad onemocněním, tj. jak společně zvládají pomocí léčiv...

V souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině poskytují členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) humanitární, lékovou i finanční pomoc nejen Ukrajině, ale i ostatním státům, do kterých směřují ukrajinští uprchlíci. „Jedná se zejména o dary stovek tisíc balení léčivých přípravků (například antibiotik, léčiv...

Dovolujeme si vám sdělit, že na konci února 2022 skonal bývalý výkonný ředitel AIFP pan Radim Petráš.

V pondělí 7. února 2022 uzavřely Národní asociace pacientských organizací (NAPO) a Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) memorandum o vzájemné partnerské spolupráci. V jeho rámci si představitelé asociací vytyčili 10 zásadních oblastí spolupráce, které povedou k dalšímu rozvoji lokálního pacientského prostředí při dodržení zásad...

Vážené dámy, vážení pánové, dovoluji si vám sdělit, že po více než deseti letech intenzivní práce pro Asociaci inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) jsem se rozhodl své působení ukončit. Rád bych se věnoval novým výzvám a tématům, a proto jsem přijal pozici náměstka ministra zdravotnictví. Mým úkolem bude od února 2022 příprava...

Inovace pro život

Studie mapující přínos inovativních léčiv pro pacienty, zdravotní a sociální systém v České republice