85% POKLES ÚMRTNOSTI DÍKY INOVATIVNÍ LÉČBĚ HIV/AIDS

Každoročně připadá na 1. prosinec Světový den boje proti HIV. Odhaduje se, že celosvětově je virem HIV nakaženo téměř 37 milionů lidí. Během posledních dvou dekád se díky výzkumu a inovacím v léčbě výrazně zlepšily jejich vyhlídky na kvalitnější život. Inovativní farmaceutické společnosti se zaměřují na hledání nových a účinnějších možností léčby, ve fázi vývoje a testování jsou další čtyři desítky léků. Díky nim je AIDS nyní klasifikováno jako zvládnutelný chronický stav. Důkazem je i výrazný pokles úmrtnosti, a to až o 85 % ve srovnání se situací před 10 lety.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že virem HIV je v současné době nakaženo 36.9 milionu lidí. Díky moderní léčbě se ale každoročně snižuje počet úmrtí. V loňském roce mu podlehlo na 1,2 milionu pacientů, což je o 2 miliony méně než v roce 2014. Inovativní medicína může znamenat novou naději i pro 2 354 HIV pozitivních pacientů, kteří byli k roku 2014 dle Státního zdravotního ústavu evidováni v České republice. Od roku 2012 jich bohužel výrazným tempem přibývá.

44 nových různých léků a vakcín ve vývoji

Pokrok, kterého se v posledních dvaceti letech podařilo v léčby HIV/AIDS dosáhnout, je obrovský. „Zatímco v 90. letech znamenala diagnóza HIV pozitivní smrtelné onemocnění, dnes se díky inovativním lékům daří postup viru usměrňovat a snižovat míru komplikací, které s onemocněním souvisí. Pacienti mají i přes svou diagnózu vyhlídky na kvalitní život,“ uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a dodává: „V roce 1995 byly k dispozici pouze tři schválené látky k léčbě HIV, nyní existuje díky intenzivním snahám inovativního farmaceutického průmyslu 44 různých látek. Z toho je 25 antivirotik, 16 vakcín, 3 genové terapie.“

Pokles úmrtnosti o 85 %

Od uvedení vysoce aktivní antiretrovirální léčby v roce 1995 poklesla úmrtnost na HIV / AIDS až o 85 %. Kombinací různých antiretrovirálních látek v léčivých přípravcích dochází ke zpomalování postupu viru a zvyšování efektivity léčby. „Kromě antiretrovirálních látek se inovativní farmaceutický průmysl zaměřuje na vývoj přípravků k podpoře imunitního systému pacientů s HIV/AIDS a k léčbě komplikací spojených s AIDS v pokročilejším stádiu. V neposlední řadě se věnuje i vývoji vakcíny k prevenci a léčbě HIV/AIDS. Jen v USA se aktuálně testuje 40 nových léčivých přípravků,“ upřesňuje Jakub Dvořáček z AIFP.

Fakta o HIV v České republice:

  • Od roku 1985 evidováno 2 342 případů výskytu HIV.
  • V loňském roce zaznamenáno 232 nových případů nákazy HIV.
  • K přenosu viru dochází nejčastěji sexuální cestou.
  • Od roku 2002 počet nakažených výrazně narůstá.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.