Absolventi Akademie pacientských organizací se setkali v americké rezidenci s novým americkým velvyslancem a s nejvýznamnějšími aktéry zdravotnické politiky

NoImg

Více než padesát absolventů Akademie pacientských organizací (APO) se účastnilo 2. října prvního oficiálního setkání APO Alumni v rezidenci amerického velvyslance. Hosty byli čelní představitelé Ministerstva zdravotnictví ČR, Světové zdravotnické organizace, VZP či Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Společným setkáním všichni deklarují, že pacientské organizace jsou přirozenými partnery v diskusi o českém zdravotnictví,“ říká Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP. Pro čerstvě inaugurovaného velvyslance Andrewa Schapira byla účast na APO Alumni prvním veřejným vystoupením v České republice.

Postavení pacientských organizací ve zdravotnickém systému 

Představitelé institucí, které zdravotnictví ovlivňují, si stále více uvědomují nutnost zapojit do diskuse o dostupnosti nových léčebných postupů či léků ty, kterých se léčba týká nejvíce. APO tak získala záštitu ministra zdravotnictví Martina Holcáta. „Systém zdravotní péče nemůže být efektivní, pokud jsou z diskuse vyřazeni pacienti či jejich zástupci,“ říká výkonný ředitel AIFP Jakub Dvořáček. Roli pacientských organizacích vnímají i další aktéři zdravotnické politiky.

Na setkání absolventů Alumni APO přijali pozvání i  náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví Josef Vymazal, náměstek ředitele pro zdravotní péči VZP Petr Honěk, zástupkyně ředitele Ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová a vedoucí kanceláře Světové zdravotnické organizace (WHO) Alena Šteflová. Hosté promluvili o roli pacientských organizacích v ČR i v zahraničí či jejich institucionálním zakotvení. „Krátce po revoluci jsem si během svého pobytu v USA uvědomil, že role pacientských organizací ve zdravotní péči je zcela nezastupitelná. To bylo tehdy pro nás něco zcela nového. Jsem velmi rád, že v současné době působí v ČR okolo 200 takových sdružení, a že jejich význam a aktivní role se stále rozšiřuje,“ sděluje náměstek pro zdravotní péči ministra zdravotnictví Josef Vymazal.

V současnosti působí v ČR kolem 200 pacientských organizací a skupin, téměř polovina z nich je plně aktivní. Nejvíce pacientských organizací se věnuje pacientům, kteří trpí onkologickými nemocemi, tělesně postiženým, diabetem a lidem s duševními poruchami. Nejpočetněji jsou tato sdružení zastoupena v  Praze, Jihomoravském a Ústeckém kraji, své služby ale většinou nabízejí občanům z celé republiky. Celkem v ČR žije více než 4,5 milionu lidí, kterým by pacientské organizace mohly pomoci.

APO je edukačním projektem s cílem podpořit nezávislost, finanční samostatnost a transparentní působení pacientských organizací

Akademie pacientských organizací (APO) je vzdělávacím projektem Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), který pomáhá  pacientským sdružením se rozvíjet a lépe hájit práva a potřeby pacientů. Projekt začal v roce 2012 a dodnes se do něj zapojila více než stovka účastníků z 57 pacientských organizací. Pracovníci organizací se učí zajistit vícezdrojové institucionální financování, firemní i individuální fundraising, práci s médii, se sociálními sítěmi či zákonné a daňové aspekty zaměstnávání osob se zdravotním pojištěním. „Díky účasti na seminářích jsem získala nejenom teoretické, ale i praktické znalosti a dovednosti, které pomůžou naší organizaci v růstu a šíření aktivit,“ sděluje Edita Šimáčková, předsedkyně Svazu diabetiků ČR ÚO Karlovy Vary. 

Příloha

Tisková zpráva

 

Fotogalerie 

Autor: Tarek AbuSham, Velvyslanectví USA.