AIFP rozšiřuje oznamovací povinnosti farmaceutických firem. Cíl: další zprůhlednění vztahů s lékaři

NoImg

Současná databáze obsahuje přehled kongresů, jejichž organizátory jsou zdravotnické organizace a odborné společnosti. V nově vzniklé databázi bude uveřejňována sponzorovaná účast odborníků i na kongresech, které jsou organizovány specializovanými agenturami (tzv. PCO, Professional Congress Organizer). Prvním rokem sběru dat je rok 2018. První údaje v databázi za tento kalendářní rok budou zveřejněny do 30. června 2019. 
 
Transparentnost poskytování finančních prostředků ze strany farmaceutických firem odborníkům a etická kultivace zdravotnictví je jedním z klíčových zájmů asociace. 
 
Jedná se o vlastní projekt AIFP, který má doplnit celoevrospkou iniciativu Transparentní spolupráce, kterou AIFP implementovala již v roce 2014. Na podporu nového projektu asociace uspořádala dva jednodenní workshopy. 
 

 
www.lekarskekongresy.cz