Aktuální informace AIFP: farmaceutický výzkum v boji s koronavirovou epidemií

NoImg

18.03.2020: Zatímco představitelé EU na krizových zasedáních projednávají koordinaci celoevropských opatření proti epidemickému výskytu koronaviru, třináct biofarmaceutických společností oznámilo zapojení do společných snah Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) o nalezení nových způsobů léčby a diagnostiky covid-19. IMI je největším světovým sdružením subjektů veřejného a soukromého sektoru v oblasti zdravotnictví. Začátkem března IMI vydala 21. výzvu ve zrychleném režimu (fast-track), zahrnující investici ve výši 45 milionů eur z evropských fondů, která bude doplněna o další investice zúčastněných společností. „Do výzkumných projektů se mohou zapojit také české výzkumné organizace,“ vyzývá výzkumníky Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).  

V rámci 21. výzvy IMI se společnosti, akademická obec, mezinárodní organizace a veřejné orgány budou společně podílet na urychleném vývoji léčby a diagnostiky, jež by umožnily zvládnout stávající i případné budoucí hromadné výskyty nákazy koronavirem. 

Stavíme na zkušenostech např. z boje proti SARS, MERS a ebole 

V boji proti covid-19 se mobilizuje výzkum a vývoj po celém světě. Intenzivně se hledají možnosti využití dosavadních výzkumů a stávající infrastruktury, na kterých by se dalo stavět. Cestu ke spolupráci na urychleném vytváření zdrojů pro zvládnutí šíření nového viru připravily zkušenosti z boje proti SARS, MERS a ebole. Například díky úspěšné aktivitě IMI v souvislosti s výskytem eboly v západní Africe vznikly nové diagnostické testy, vakcíny a přípravné strategie na možné budoucí epidemie. 

Projekty IMI přispívají k celoevropským snahám a chtějí čelit aktuálnímu ohrožení veřejného zdraví, vyvinout rychle realizovatelná řešení, ale také připravit se na možné budoucí epidemie. „Mohou pomoci vyvinout nová antivirotika, budovat střediska rychlé péče a diagnostické laboratoře pro zjišťování přenašečů a osob s příznaky onemocnění,“ vysvětluje Jakub Dvořáček. 

Intenzivní spolupráce 

Do výzvy IMI 21 proti covid-19 se na celoevropské úrovni zatím zapojily společnosti Abbvie, Astellas, Bayer, Boehringer Ingelheim, E-Pharma, Enyo Pharma, IDbyDNA, Janssen, Merck, Novartis, Pfizer, Special Product's Line S.p.A., Dompe’ S.p.A. a Takeda. Průběžně jsou oslovováni další partneři z řad výrobců léčiv, společností poskytujících diagnostické služby a investorů.

V dosud nevídané spolupráci spojilo síly mnoho společností, které běžně v oboru infekčních onemocnění nepůsobí, ale které chtějí poskytnout molekuly, jež by mohly být účinným prostředkem proti covid-19. Současně by společnosti vyrábějící vakcíny, biotechnologie a léčiva mohly velmi rychle připravit zrychlené vývojové programy. Díky nim by se v součinnosti s investory, vládami a regulátory mohlo několik vakcín a léčiv posunout do závěrečných fází vývoje.

Kromě výzkumu a vývoje spolupracují členské společnosti AIFP při řešení aktuální krize a ohrožení veřejného zdraví s příslušnými lokálními, evropskými a světovými subjekty zodpovědnými za veřejné zdraví, zejména s Evropskou lékovou agenturou a lokálními zdravotnickými orgány mnoha zemí Evropy. Úzká spolupráce probíhá také se Světovou zdravotnickou organizací (WHO), středisky pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), čínskými veřejnými zdravotnickými orgány, včetně čínského Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí, a s mnoha dalšími subjekty. Členské společnosti AIFP i nadále poskytují peněžní i věcné dary a příspěvky v hodnotě milionů eur na podporu organizací, jež se nacházejí v samém srdci krize a jež mají možnost působit přímo u nakažených pacientů a v postižených komunitách.

Výskyt celosvětového zdravotního ohrožení, jakým je koronavirus, zdůrazňuje potřebu vytvoření společného, dynamického, pružného, dostatečnými pravomocemi vybaveného celoevropského výzkumného ekosystému. Farmaceutické odvětví, které stojí na výzkumu a které by bylo klíčovou součástí takového ekosystému, bude nadále usilovat o vyvinutí vakcíny, diagnostiky a léčby koronavirových onemocnění. 

Tisková zpráva