Astma trápí půl milionu Čechů. Dalších 250 000 o své nemoci netuší

NoImg

Na 7. května připadá Světový den astmatu, vážného alergického onemocnění.

Chronická choroba, která postihuje především průdušky, je v České republice diagnostikována u půl milionu pacientů. Dalších přibližně 250 000 lidí trpí nemocí, aniž by o ní věděli. Astmatiků přitom každoročně přibývá. Nemocným pomáhají inovativní léčiva, která dokáží snížit četnost a stupeň příznaků. „V současné době je ve vývoji 74 nových léčiv, která by měla astmatikům jejich boj s nemocí usnadnit," uvedl Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Astma jako vážné alergické onemocnění

Astma je jedním z alergických onemocnění. Ta se vyznačují nepřiměřenou reakcí na běžně se vyskytující látky a vznikají u lidí, kteří jsou k nim dědičně předurčeni. „Projevy alergie mohou být různé, a to podle postižených orgánů. Alergická reakce ve sliznici nosu se projeví rýmou, v oční spojivce zánětem spojivky, postižení kůže ekzémem či kopřivkou. Pokud jsou postiženy průdušky, vzniká alergické astma," uvedl MUDr. Sáva Pešák z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

„Průduškové astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojeno se zvýšenou reaktivitou na mnoho podnětů, která vede k opakovaným epizodám dušnosti, pískotů, kašle a pocitům tlaku na hrudi. O alergickém astmatu hovoříme tehdy, jsou-li projevy navozeny alergenem – např. pylem, sporami plísní či alergeny roztočů," vysvětlil MUDr. Sáva Pešák. „Avšak ne každé astma bývá alergické. Zánět u astmatu může být navozen i zcela nealergickými mechanizmy," doplnil MUDr. Pešák.

Astma očima lékaře

Hlavními projevy průduškového astmatu (astma bronchiale) jsou záchvatovitá dušnost a kašel. „Pacienti mají pocit ztíženého dýchání, při kterém mohou být slyšet pískavé zvuky. Dalšími projevy jsou dráždivý kašel a tlaky na hrudi. Akutní projevy mohou být doprovázeny výraznou úzkostí. V době mezi záchvaty nemoci může být pacient zcela bez obtíží. V současné době klasifikujeme astma dle tíže a úrovně kontroly. Podle obtížnosti hovoříme o astma intermitentním, lehkém perzistujícím, středně těžkém perzistujícím a těžkém perzistujícím. Dle úrovně kontroly pak dělíme toto onemocnění na astma pod kontrolou, astma pod částečnou kontrolou a astma pod nedostatečnou kontrolou. Z této klasifikace pak vyplývá příslušná farmakoterapie," uvedl MUDr. Sáva Pešák z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Část nemocných o svém astmatu neví

Ačkoliv se rychlost nárůstu počtu astmatiků v posledních letech snížila, každoročně přibude v České republice přibližně 13 000 nemocných. Jejich aktuální počet je přibližně 500 000. Podle odhadů ovšem dalších přibližně 250 000 lidí trpí nemocí, aniž by o ní věděli. „Jedná se hlavně o nemocné s mírnějšími příznaky, např. suchým dráždivým kašlem, které přijali za součást svého života a nevyhledávají kvůli nim lékaře," sdělil MUDr. Sáva Pešák.

Inovativní léčba snižuje projevy nemoci

Z hlediska léčby astmatu je důležité nemoc zachytit včas a zvolit její odpovídající formu. „Inovativní preparáty dokáží zablokovat řetězec nemoci, díky čemuž nedojde ke vzniku příznaků, respektive se jejich četnost a stupeň sníží. Úspěšně jsou využívána také biologická léčiva," vysvětlil Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). „Inovativní farmaceutické společnosti vyvíjejí v současné době 74 nových léčiv, která by měla astmatikům jejich boj s nemocí usnadnit," doplnil Jakub Dvořáček.