Bezpečná a účinná farmakologická léčba u novorozenců a u dětí

NoImg

16.12.2020: Koncem minulého roku jsme vám přinesli informaci o úspěšném zapojení českého vědeckého týmu z Karlovy univerzity v Konsorciu Conect4Children (c4c)  velké evropské síti, jejímž cílem je usnadnit vývoj nových léků a dalších terapií pro dětskou populaci, financovaná z iniciativy IMI 2 (Innovative Medicine Initiative). Koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku je Farmakologický ústav 1. LF a VFN v Praze spolu s Klinikou pediatrie a dědičných poruch metabolismu 1. LF UK a VFN.  
 

Jak se rozvinula aktivita na poli české pediatrie od loňského roku? 

Koncem roku 2019 se českému koordinačním centru podařilo navázat spolupráci s Odbornou společností praktických dětských lékařů (OSPDL) ČLSJEP – Odbornou společností praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. OSPDL ČLSJEP informuje o aktivitách c4c na svém webu i v časopise odborné společnosti a současně byl projekt přestaven na webinářích OSPDL ČLSJEP. Jménem c4c a pracovní skupiny CzechPharmNet se účastníme vzdělávacích kurzů správné klinické praxe a rozvíjíme simulační farmakologickou výuku. Budeme se také podílet na KD-CAAP – multicentrické studii optimalizace farmakoterapie Kawasakiho choroby.  

Jako jeden z prvních kroků byla stanovena studie formou dotazníku s cílem zjištění aktuální situace v užívání antikonvulzivních léčiv v České republice u dětí mladších tří let. Jak se tento krok podařilo naplnit? 

Na jaře letošního roku byla zahájena dotazníková studie s cílem zmapování současné situace užívání léčiv s antikonvulzivním účinkem v České republice u dětí do 3 let věku. Do této aktivity jsou významně zapojeni studenti 1. LF UK. Dotazník je distribuován mezi praktické dětské lékaře. Dotazníkové šetření bylo uzavřeno pro první analýzu dat dne 1. září 2020.

Data získaná z dotazníkové studie budou zpracována jako jeden z výchozích materiálů pro plánované navazující edukační výstupy v oblasti farmakologie. Výsledky budou prezentovány na XV. Pediatrickém kongresu s mezinárodní účastí v Hradci Králové v září 2021 (původní konference plánovaná v roce 2020 byla z důvodů pandemie změna). 

Cílem této první aktivity je systematičtěji zapojit odborníky a rodiče do farmakologických aktivit o současně užívaných léčivech a v souvislosti s tím nabídnout a rozšířit prostor, kde bude možné získat informace o léčivech podle medicíny založené na důkazech.  

Kam bude výzkum směřovat v dalších krocích? 

Další zvažovanou oblastí pro dotazníkové šetření budou léčiva, která jsou v dětské populaci používaná nejčastěji  např. analgetika, antipyretika, známá především jako paracetamol či ibuprofen, a to rovněž u dětí všech věkových kategorií.  

Kontakt 

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte:

MUDr. Pokorná Pavla PhD: pokornakarlov@seznam.cz, pavla.pokorna@vfn.cz 
Prof. MUDr. Slanař Ondřej PhD: oslan@lf1.cuni.cz 
CZ web: https://c4c.cuni.cz/C4C-1.html 
CZ TW: https://twitter.com/conect4childr1 
CZ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCrFK0dMJijZ22_Mlhc0Dh5A 
CZ FB: https://www.facebook.com/conect4children 

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ing. Šárka Bělová: sarka.belova@aifp.cz   

This project has received funding from the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking under grant agreement No 777389. The Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and EFPIA. 
The communication reflects the author's view and neither IMI nor the European Union, EFPIA, or any Associated Partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein.