Bezpečná a účinná farmakologická léčba u novorozenců a dětí

NoImg

Českému pracovnímu týmu z Univerzity Karlovy se podařilo zapojit mezi evropská akademická pracoviště zabývající se farmakologickou léčbou u novorozenců a dětí. Do evropského projektu se zapojil Ústav farmakologie 1. lékařské fakulty a VFN spolu s Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty VFN pod vedením prof. MUDr. Ondřeje Slanaře PhD., přednosty Farmakologického ústavu 1. LF UK, a MUDr. Pavly Pokorné PhD. Projekt je plánován na období 2018–2024.

Vylepšení stávající praxe dávkování léčiv a dosažení bezpečné a optimální farmakologické léčby u dětí je cílem mezinárodního evropského konsorcia s názvem c4c, Conect4Children – Collaborative network for European clinical trials for children. Projekt c4c spojuje 34 akademických institucí a 10 zástupců farmaceutického průmyslu ve dvaceti evropských zemích

Jaké oblasti se konsorcium c4c věnuje a proč? 

V současné době je situace taková, že až 80 %, v závislosti na věku cílové skupiny a terapeutické skupině, všech léčivých přípravků běžně používaných u dětí nemá v této populaci dostatek dat o účinnosti/bezpečnosti či farmakokinetice. „Větší část léčebných přípravků se dětem podává bez klinických výzkumů a bez existence odborných doporučení dávkování pro daný věk. Rozdíl mezi vývojem nových léčiv pro dospělé a pro děti je značný, proces vývoje nového léčiva u dětí je velmi obtížný. Dávkování léčiv u dětí pouze podle věku či tělesné hmotnosti není zcela správné,“ vysvětlují MUDr. Pavla Pokorná PhD. a prof. MUDr. Slanař PhD. 
 
Projekt C4c může napomoci ke zlepšení klinického výzkumu v denní klinické praxi v oblasti dětské klinické farmakologie. Cílem je vytvoření udržitelné integrované celoevropské sítě klinických center pro farmakologické a pediatrické klinické vzdělávání a usnadnění provádění pediatrických klinických hodnocení. 

Jak lze shrnout zapojení České republiky? 

Univerzita Karlova se projektu c4c zúčastní zapojením do sítě klinických center, farmakologického výzkumu v pediatrii a neonatologii, který je navázán na českou pracovní skupinu reprezentovanou CzechPharmNet, a podporou vzdělávacího modulu c4c zaměřeného na vytvoření integrovaného vzdělávacího systému pro všechny účastníky pediatrických klinických hodnocení. 

Díky projektu c4c vybuduje Univerzita Karlova, propojena s aktivitu CzechPharmNet, síť spolupracujících klinických a výukových center v České republice a v budoucnu i na Slovensku. Tato vzniklá infrastruktura center bude zaměřena na multidisciplinární přístup a bezpečnou a účinnou farmakologickou léčbu u novorozenců a dětí zejména do 3 let věku. Propojí se tak snahy českých a slovenských neonatologů, pediatrů, farmakologů, farmaceutů, matematiků, výzkumníků a dalších odborníků. Jedná se o první snahu v České republice o propojení různých odborností s cílem vylepšení dosavadní praxe dávkování léčiv a dosažní optimální léčby u novorozenců a u dětí

Pokud skupinu dětí, kterou léčíme, předáváme od neonatologů a pediatrů na intenzivní péči praktickým pediatrům, měla by i tady fungovat návaznost v bezpečné farmakoterapii,“ říká MUDr. Pavla Pokorná PhD. 

Zmiňovaná pracovní skupina CzechPharmNet vznikla v roce 2012 jako skupina odborníků u České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii při ČLS JEP. Spoluzakladateli jsou právě prof. MUDr. Ondřej Slanař PhD. a MUDr. Pavla Pokorná PhD., tedy řešitelé a koordinátoři projektu c4c pro Českou republiku. 

V současné době připravuje Univerzita Karlova ve spolupráci s CzechPharmNet retrospektivní studii, tedy sběr dat a průzkum formou dotazníků. Ty budou distribuovány praktickým lékařům a rizikovým poradnám – centrům komplexní péče, zároveň bude snaha i zapojení laické veřejnosti a rodičovské iniciativy. Cílem studie je mapováním současné situace v užívání antikonvulzivních léčiv v České republice u dětí mladších tří let. 

Závěrem by koordinátoři projektu rádi vyzvali všechna pracoviště v České a Slovenské republice ke spolupráci v oblasti neonatologie a pediatrické klinické farmakologie

V případě zájmu o spolupráci kontaktujte: 

MUDr. Pokorná Pavla PhD.: pokornakarlov@seznam.cz, pavla.pokorna@vfn.cz 
Prof. MUDr. Slanař Ondřej PhD.: oslan@lf1.cuni.cz

CZ web     Twitter     Youtube     Facebook     

Pro další informace, prosím, kontaktujte: 

Ing. Šárka Bělová: sarka.belova@aifp.cz 

This project has received funding from the Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking under grant agreement No 777389. The Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme and EFPIA.

The communication reflects the author's view and neither IMI nor the European Union, EFPIA, or any Associated Partners are responsible for any use that may be made of the information contained therein. 

Ke stažení