Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN)

NoImg

Na 20. listopad každoročně připadá Světový den CHOPN, zánětlivého onemocnění vyvolaného zejména vdechováním tabákového kouře. Jen v České republice jím trpí zhruba 600 tisíc lidí. Díky unikátní studii Inovace pro život vám můžeme přinést ukázku dat, která demonstrují přínosy moderních inovativních léčiv v posledních letech. Další informace a statistiky naleznete na webové stránce www.inovaceprozivot.cz.
 
Zlepšení kvality života a prodloužení doby dožití pacientů
 
„Při včasné diagnóze je CHOPN zvládatelnou nemocí. Inovativní léčba může odvrátit rychlou devastaci plicní tkáně, zabránit častým hospitalizacím, invalidizaci nemocného, odstranit dušnost, zlepšit kvalitu jeho života a prodloužit očekávanou dobu dožití,“ říká Mgr. Jakub Dvořáček, MBA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
 
  • Moderní léčba zatím nedovede CHOPN vyléčit, výrazně ale zmírňuje obtíže pacientů a zpomaluje progresi nemoci.
  • Současná terapie CHOPN se navíc více personalizuje a do života pacientů vstupují nové léčebné metody.
  • Včasným zahájením efektivní léčby CHOPN lze zmírnit příznaky nemoci, odstranit dušnost a zlepšit toleranci vůči fyzické zátěži i celkovou kvalitu života pacienta.
  • U diagnostikovaných a léčených pacientů s CHOPN dochází k prodloužení doby dožití, která se dnes také díky moderní léčbě přibližuje běžné populaci v ČR.
  • Rozvoj efektivní a účelné farmakoterapie CHOPN přináší úspory celému sociálně-zdravotnímu systému. Úspory na nákladech spojených s kratší délkou pobytu v nemocnici mezi lety 2010 až 2017 vyčíslila poradenská společnost EY na 615 milionů korun. Úspory na invalidních důchodech činí zhruba 1,1 miliardy Kč.
    Díky inovativní léčbě CHOPN se podařilo na důchodech a snížením hospitalizačních nákladů ušetřit okolo 1,7 miliardy korun.

Ke stažení