Databáze lékařských kongresů

Účast českých lékařů na mezinárodních kongresech je dlouhodobým tématem veřejné diskuze a mnohdy negativně ovlivňuje společenské mínění. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se dlouhodobě zaměřuje na podporu transparentnosti vztahů mezi farmaceutickými společnostmi a lékaři v České republice, proto přišla s projektem Databáze světových lékařských kongresů.

Účast českých lékařů na zahraničních kongresech bývá často tématem veřejné diskuse. Mnohdy je zpochybňován význam této důležité formy vzdělávání a odborná úroveň prezentovaných poznatků. Je nutné zdůraznit, že účast lékařů na kongresech je naprosto legitimní a má pro odborníky a jejich pacienty neoddiskutovatelný přínos, neboť jsou pořádány renomovanými zdravotnickými organizacemi, odbornými společnostmi nebo specializovanými agenturami (tzv. Professional Congress Organizer). Lékaři na těchto vědeckých akcích získávají cenné znalosti a zkušenosti, které mohou uplatnit v české medicíně. Tyto informace přitom nejsou k dispozici ani v odborných publikacích, ani ve veřejně dostupných zdrojích, např. na internetu. Zároveň jsou v kontaktu se špičkovými odborníky různých specializací, s nimiž mohou odbornou problematiku diskutovat. 

Účast na těchto mezinárodních akcích by měla být přirozenou součástí vzdělávání mladých lékařů i jejich zkušenějších kolegů.  

 
Databáze světových lékařských kongresů obsahuje informace o všech kongresech, na nichž byla účast lékařů sponzorována členskými společnostmi AIFP, a to od roku 2011. Na internetových stránkách www.lekarskekongresy.cz je tak možné dohledat veškeré základní informace o těchto kongresech, včetně místa konání, obsahu konference a pořádající společnosti.