Dostupnost nejmodernějších léčiv v České republice se postupně zvyšuje

NoImg

27.05.2021: Inovativní farmaceutické společnosti každoročně přivádějí na evropský trh desítky nejmodernějších léčivých přípravků, které přinášejí naději pacientům s onkologickými, kardiovaskulárními, neurologickými, respiračními a dalšími nemocemi. Z aktuální analýzy EFPIA Patients W.A.I.T. Indicator 2020 vyplývá, že jen v období 2016–2020 bylo Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) schváleno 152 centrálně registrovaných léčiv[1]. V České republice je dostupných 57 % z nich, srovnatelný objem nových léčiv je pacientům dostupný také v Norsku, Španělsku nebo Švédsku. Výrazně více nových léčiv mají k dispozici lékaři a pacienti v Německu, Dánsku či Rakousku. Naopak nižší dostupnost nejmodernějších terapií je v ostatních zemích V4.

Ve sledovaném období 2016–2019 bylo v České republice dostupných 87 ze 152 centrálně registrovaných léčiv, což o přibližně 8 % převyšuje evropský průměr. „Rozdíly mezi evropskými zeměmi jsou způsobeny zejména rozdílným systémem stanovování cen a úhrad léčivých přípravků, celkovou délkou procesu vstupu léčiv do systému, případnou přetížeností lokálních regulatorních autorit i komplikovaností vyjednávání s plátci zdravotní péče,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

 „Jsem velmi rád, že se v dostupnosti nejmodernější léčby pomalu přibližujeme úrovni západní Evropy. Svědčí to o postupných změnách českého zdravotnického prostředí, přenastavení priorit i dobře fungující spolupráci mezi výrobci léčiv, zdravotními pojišťovnami i Státním ústavem pro kontrolu léčiv, která většinou probíhá bez zbytečných prodlení,“ vysvětluje Jakub Dvořáček.

Budoucí vývoj

Abychom podpořili současný trend postupného zvyšování dostupnosti nové léčby a umožnili tak např. vstup nejmodernějším přípravkům genové terapie, CAR-T terapiím[2], NASH[3] léčbě a dalším převratným novinkám, je třeba dále rozvíjet kapacity Státního ústavu pro kontrolu léčiv a překlenout ekonomické i jiné dopady pandemie covid-19 na české zdravotnictví. 

Je také nutné pokračovat v  úpravách české legislativy, zapracovat na využívání moderních modelů financování inovací a zaměřit se na otázku indikačních omezení. „To vše by se mělo dít při současném zachování systému ochrany duševního vlastnictví, který je motorem inovačního úsilí a umožňuje efektivní spolupráci inovátorů z privátních i státních výzkumných center za podpory širokého spektra investorů,“ říká závěrem pan Dvořáček.   

Ke stažení

 

[1] Slibná nová terapie založená na geneticky upravených T-buňkách, které by mohly pomoci pacientům s hematologickými nádory (rakovina krve) i solidními tumory.
[2] NASH léčba je zaměřena na redukci zánětu jater a fibrózy za účelem snížení závažnosti poškození jater.
[3] Více o centralizované registraci např. na stránkách NZIP: https://www.nzip.cz/clanek/796-registrace-leku.