Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Etická komise

Na fungování AIFP dohlížejí dva kontrolní orgány - Etická komise a Kontrolní komise


Etická komise kontroluje dodržování Etického kodexu, Pacientského kodexu, kodexu Transparentní spolupráce a dalších norem AIFP. Pravidelně kontroluje neintervenční klinické studie zadávané členskými společnostmi, zda jsou při jejich realizaci dodržovány všechny náležitosti. 
 
Aktuálně má Etická komise 13 členů. V jejím čele stojí Mgr. Patrik Kastner. 
      

Volební období 03/2020 - 03/2022  

Předseda Etické komise: Mgr. Patrik Kastner

Členové:

 • MUDr. Miloš Živanský, MBA, Eisai 
 • PharmDr. Helena Rösslerová, MBA, Lundbeck 
 • MUDr. Vojtěch Kotrč, Pfizer
 • Mgr. Vendula Knappová, Sanofi 
 • Ing. Eva Sovová, MBA, Novartis 
 • MUDr. Silvia Přitasilová, Amgen 
 • MUDr. Pavel Kovář, MHA, Takeda 
 • RNDr. Milada Brabcová, MBA, Eli Lilly 
 • MUDr. Karel Rychna, CSc., Novo Nordisk 
 • prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (externí člen) 
 • MUDr. Milan Šikut, MBA (externí člen) 
 • Mgr. David Ondráčka, M.A. (externí člen)