Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Pacientský kodex

Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují potřeby pacientů a/nebo ošetřovatelů.

Pro zajištění etického a transparentního způsobu uspořádání vztahů mezi farmaceutickým průmyslem a organizacemi pacientů AIFP schválila AIFP Kodex zásad vztahů mezi farmaceutickým průmyslem a organizacemi pacientů.

Kodex vychází z následujících principů:

  • Nezávislost organizací pacientů ve smyslu jejich politického názoru, pravidel a aktivit bude zaručena.
  • Veškerá spolupráce mezi organizacemi pacientů a farmaceutickým průmyslem bude založena na vzájemném respektu s tím, že názory a rozhodnutí obou partnerů mají stejnou váhu.
  • Farmaceutický průmysl nebude žádat propagaci konkrétního léku vydávaného pouze na předpis a zároveň tuto propagaci nepřevezme organizacím pacientů.
  • Cíle a rozsah každé spolupráce budou transparentní. Finanční i nefinanční podpora poskytnutá farmaceutickým průmyslem bude vždy jasně přiznána.
  • Farmaceutický průmysl přijme všestranné financování organizací pacientů z rozmanitých zdrojů.

Kompletní znění pacientského kodexu: