Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Etický kodex

Zde naleznete Etický kodex, kterým se řídí všechny členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.  

Nový konsolidovaný Etický kodex byl přijat představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválen valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. Účinnosti nabyl 1. ledna 2021. 

 

    
Jeho předchozí verze, aktualizována a doplněna naposledy dne 27. dubna 2017 na Plenárním zasedání AIFP, je k dispozici níže.