Etický kodex

Zde naleznete Etický kodex, kterým se řídí všechny členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.  

 

Přijatý představenstvem AIFP dne 4. dubna 2022 a schválený valnou hromadou AIFP dne 11. května 2022

 

Předchozí Etický kodex přijat představenstvem AIFP dne 23. března 2020 a schválen valnou hromadou AIFP dne 16. dubna 2020. Účinnosti nabyl 1. ledna 2021. 

 

    
Jeho předchozí verze, aktualizována a doplněna naposledy dne 27. dubna 2017 na Plenárním zasedání AIFP, je k dispozici níže.