Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Etika

Transparentní spolupráce
Transparentní spolupráce
Transparentní spolupráce Vstup do databáze zdravotnických odborníků a zařízení Představení celoevropské iniciativy "Transparentní spolupráce" Spolupráce mezi zdravotnickými odborníky/zařízeními a farmaceutickými společnostmi je neodmyslitelnou součástí zdravotnického systému.…
Certifikace reprezentantů
Certifikace reprezentantů
Projekt Certifikace reprezentantů, který připravila AIFP, spočívá v proškolování obchodních zástupců v základech farmakologie, farmaceutického práva a etiky tak, aby byli schopni zprostředkovat informace o léčivých přípravcích na vysoké úrovni co do obsahu i formy.
Databáze lékařských kongresů
Databáze lékařských kongresů
Účast českých lékařů na mezinárodních kongresech je dlouhodobým tématem veřejné diskuze a mnohdy negativně ovlivňuje společenské mínění. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se dlouhodobě zaměřuje na podporu transparentnosti vztahů mezi farmaceutickými společnostmi a…
Farmakovigilanční školení
Farmakovigilanční školení
Farmakovigilancí se rozumí dozor nad léčivými přípravky po jejich registraci a uvedení na trh, směřující k zajištění maximální bezpečnosti pacientů, kteří léčivý přípravek užívají.
Etický kodex
Etický kodex
Zde naleznete Etický kodex, kterým se řídí všechny členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Jeho poslední aktualizace a doplnění proběhly 27. dubna 2017 na Plenárním zasedání AIFP.
Pacientský kodex
Pacientský kodex
Farmaceutický průmysl připouští, že má mnoho společných zájmů s organizacemi pacientů, které reprezentují a/nebo podporují potřeby pacientů a/nebo ošetřovatelů.