Evropská unie a farmaceutický průmysl nabízejí pomocnou ruku českému výzkumu a menším firmám

NoImg

Pomoc v historicky nejvyšší hodnotě zhruba 9,4 miliardy korun je k dispozici v nově otevřené desáté výzvě IMI 2 (Innovative Medicines Initiative 2). Není zaměřená jen na výzkum nových léčiv. Ještě větší zastoupení tentokrát mají například témata týkající se sdílení medicínských dat napříč Evropou.

O podporu se mohou přihlásit i čeští výzkumníci z akademické sféry a malé a střední podniky. Propojení akademiků s průmyslem, po němž odborníci často volají, je tu dokonce nezbytnou podmínkou. Hlásit se totiž mohou jen konsorcia, sestavená pro tento účel ze zástupců malých a středních firem, akademické instituce (resp. výzkumného týmu zaštítěného některou univerzitou či ústavem) a „garantů“ ze světa velkého farmaceutického průmyslu, kteří poskytnou potřebná data a nabídnou své know-how. Konsorcia vždy musejí být mezinárodní. Přihlašovat se mohou do 28. března.

Peníze na IMI 2 dává Evropská unie, velké farmaceutické firmy poskytují nepeněžní pomoc ve stejně vysoké hodnotě – výsledky studií, know-how a podobně.

Kdo jsou malé a střední firmy

Podle definice EU jde o firmy zaměstnávající maximálně 250 lidí s ročním obratem do 50 milionů eur (tj. zhruba 1,35 miliardy Kč). 

Jak se ucházet o podporu

Pomoc může obdržet pouze takzvané „konsorcium“. To tvoří obvykle:

⁃  malé či střední společnosti

⁃  akademická pracoviště, instituce

⁃  velké farmaceutické společnosti

Vhodné partnery pro vytvoření konsorcia je možné hledat pomocí „IMI Partner Search Tool“ – na webu https://www.imi.europa.eu , sekce Calls for proposals – Find partners.

 

Osm oblastí – osm příležitostí

Témat vyhlášených v rámci desáté výzvy IMI 2 je celkem osm. Jako příklad lze uvést téma „Porozumíme hypoglykémii“.  V něm se hledá řešitel, který navrhne standardizovaná pravidla pro sběr dat týkajících se hypoglykémie, získávaných při léčbě diabetiků a z klinických studií.  Zároveň navrhne systém, v němž by se evropská data a výsledky týkající se hypoglykémie sbíhala.

„Vyhlášením tohoto tématu organizátoři skutečně trefili hřebík na hlavičku. Vědeckých dat máme dnes obrovské množství. V čem ale pokulháváme, je další práce s těmito daty. Není snadné je srovnávat, jednoduše v nich vyhledávat, a tak navazovat na práci jiných týmů. V důsledku se může leckdy práce dublovat, což znamená plýtvání,“ říká výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakub Dvořáček.

„Hypoglykemické stavy jsou závažnou komplikací některých druhů diabetické léčby. Mohou pacienta dokonce ohrozit na životě. Výzkum v této oblasti je tedy záslužný. Když dáme dohromady všechna dostupná data, začneme se rychleji posouvat vpřed,“ dodal Dvořáček s tím, že vítězné konsorcium může v rámci tohoto tématu čerpat pomoc po dobu čtyř let. Na toto téma je vyčleněno 13,5 milionu euro v podobě přímé finanční podpory. Shodnou hodnotu má pomoc od farmaceutických společností.

Dohromady je v pro současnou výzvu alokována pomoc v hodnotě 9,4 miliardy korun, což překonává všechny dosud realizované výzvy IMI 2 a její předchůdkyně IMI.

Jak je patrné, o evropské peníze a podporu velkého průmyslu se mohou zajímat nejen firmy a vědecké týmy působící na poli výzkumu léků. „Při pohledu na aktuální témata zaujme, že čím dál větší pozornost je věnována problémům na rozhraní medicíny a výpočetních technologií, práce s daty. Jde tedy o příležitost i pro společnosti z oblasti IT, a rozhodně mají výhodu ti, kdo buďto praktikují multidisciplinární přístup, nebo jsou schopni v rámci firmy či akademické instituce propojit experty z velmi různorodých oblastí,“ okomentoval Jakub Dvořáček současný trend.

 

Na koho se obrátit v případě zájmu

Postup pro přihlášení lze nalézt na webu https://www.imi.europa.eu. Jakýmsi „styčným důstojníkem“ evropské federace EFPIA (sdružující velké farmaceutické firmy a spolupracující s EU) je právě Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, která  sdružuje 35 u nás působících společností vyrábějících inovativní léky. I na ni se lze obrátit s dotazem na podrobnosti. Zájemci se jejím prostřednictvím mohou také zkontaktovat s kolegy, kteří se již v minulosti úspěšně do projektu zapojili. V České republice již výzvy IMI a následně IMI 2 „vyslyšelo“ několik výzkumných týmů, například z Karlovy univerzity, Masarykovy univerzity či Mendelovy univerzity v Brně.

 

Témata desáté výzvy IMI 2:

(zjednodušené názvy)

1) Porozumíme hypoglykémii

2) „Big data“ v diagnostice a léčbě rakoviny prostaty

3) Jak zlepšit péči o pacienty trpící akutní či chronickou bolestí

4) Panevropská síť pro klinické testování léčiv pro děti

5) 2020: Výroba s využitím biotechnologií

6) Využití membránových transportních proteinů ve vývoji nových terapií

7) Role pacienta v procesu vývoje léčiv

8) Personalizovaný přístup k poruchám autistického spektra 

 

Kontakt pro zájemce na straně AIFP:

ing. Šárka Dragounová – sarka.dragounova@aifp.cz


Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde