Farmaceutický průmysl zahajuje spolupráci s Technologickou agenturou ČR

NoImg

Čeští výzkumníci v mnoha případech nejsou informováni o možnostech spolupráce na výzkumu a vývoji. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a Technologická agentura České republiky (TA ČR) proto spojily síly s cílem zvýšit zapojení českých výzkumníků do mezinárodních výzkumných projektů prostřednictvím vzájemné podpory informačních a propagačních aktivit. Závazek stvrdili zástupci obou stran podpisem Memoranda o spolupráci.

Českým výzkumníkům je otevřeno mnoho příležitostí pro spolupráci s týmy z celého světa a s partnery z akademické sféry i z průmyslu. „Často jsou tyto příležitosti spojeny se zajímavými finančními prostředky. Problém je, že výzkumníci o nich mnohdy nevědí,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP a dodává: „Takovým příkladem je třeba celoevropská iniciativa IMI 2, která pravidelně vyhlašuje výzvy k podpoře výzkumu v oblasti farmacie, spojené s částkami v řádech stovek milionů korun. Dlouhodobě se snažíme na tyto i jiné možnosti upozorňovat a v těchto aktivitách se potkáváme s TA ČR.“

"Občas říkám, že TA ČR je takový start up státní podpory výzkumu a inovací. Nebojí se hledat a využívat nové cesty. Memorandum s AIFP otvírá možnost pro spolupráci s asociací, která sdružuje firmy ve  velmi významném podnikatelském segmentu. Zároveň je příležitostí využít znalosti, které z managementu výzkumu členové AIFP mají a společně  tak nacházet nové cesty pro podporu aplikovaného výzkumu a aplikovatelnosti výsledků výzkumu užitečného pro zdraví
," říká předsedkyně TA ČR Rut Bízková.

Nové léky rychleji

Cílem spolupráce je především vzájemná podpora v informačních aktivitách a propagace zajímavých příležitostí v oblasti vývoje a inovací ve zdravotnictví. „Nejde přitom jen o podporu výzkumu a vývoje léčiv a léčivých prostředků, ale také o aktivní propagaci spolupráce mezi výzkumem a soukromou sférou. Ve farmacii to znamená rychlejší dostupnost moderní léčby pro pacienty, kteří ji potřebují,“ říká Jakub Dvořáček z AIFP.

Čtyři miliardy na výzkum

Aktuálně jsou otevřeny dvě výzvy iniciativy IMI 2, zaměřené na bezpečnost léků, neurologické poruchy, chronickou bolest, oční onemocnění, léčbu rakoviny u dětských pacientů, využití big data v klinickém výzkumu nebo na ebolu. Celkem jsou v nich alokovány 4,3 miliardy korun. Více informací o podmínkách výzev je k dispozici na odkazu http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate

IMI 2 (Innovative Medicine Innitiative):

  • Podpora výzkumu a vývoje inovativních léčiv a léčivých přípravků.
  • Usnadňuje spolupráci akademické sféry, farmaceutických firem a dalších subjektů.
  • Aktuálně otevřeny dvě výzvy s alokací 4,3 miliardy korun.
  • Témata výzev: bezpečnost léků, neurologické poruchy, chronická bolest, oční onemocnění, léčba rakoviny u dětských pacientů, big data v klinickém výzkumu, ebola.
  • Z ČR podporu v minulosti využily 1. Lékářská fakulta UK, Mendelova univerzita nebo Revmatologický ústav v Praze.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.