Industry meets academia I: spolupráce je předpokladem úspěšného vývoje nových účinných léků

NoImg

Podpořit spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje nových účinných léčiv mezi jejich výrobci, výzkumnými akademickými centry a malými a středními podniky. Umožnit navázání kontaktů mezi odborníky z akademické a soukromé sféry. Nastavit podmínky pro vznik a rozvoj profesionálních partnerství v oblasti inovativní léčby. Takové cíle měla konference Industry meets academia, kterou na konci listopadu připravila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR a Asociací biotechnologických společností ČR, CzechBio. Obdobné setkání je v českém prostředí zcela ojedinělé, a to nejen svým rozsahem, ale také skladbou významných mluvčích z České republiky i zahraničí.

Setkání vědců a výzkumníků

V Jednacím sále Senátu se sešli zástupci členských společností AIFP z ČR i dalších zemí Evropské unie, menších a středních firem zabývajících se výrobou a vývojem farmaceutik, či jejich komponentů, zahraniční odborníci i představitelé českých vědeckých center. Konferenci zahájili úvodním slovem předseda Senátu České republiky, Milan Štěch, výkonný ředitel AIFP, Jakub Dvořáček, velvyslanec Spojených států v České republice, Norman Eisen a senátor, Jan Žaloudík.

V dopoledním bloku vystoupili přední zástupci členských společností AIFP. Ti zdůraznili především přínosy a konkrétní dopady spolupráce napříč sektorem při vývoji a výzkumu nových inovativních léčiv, a to z pohledu nadnárodních farmaceutických společností. Nechyběl ani příspěvek Magdy Chlebus, ředitelky pro vědu Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA), která účastníky upozornila na vyhlášení 8. výzvy evropské iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI). Ta umožňuje výzkumným institucím, univerzitám i soukromému sektoru čerpat finanční prostředky na výzkumné projekty v oblasti zdravotnictví v přibližné výši šest miliard korun.

Odpolední blok patřil především výzkumníkům, ať již z akademické nebo soukromé sféry. Mezi jinými vystoupil například doc. Radislav Sedláček, Ph.D. (Biocev), prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (ÚOCHB), Mgr. René Samek, MA, MSc. (ICRC), či Markus Dettenhofer, Ph.D. (CEITEC). Také z jejich úst opakovaně zazníval impuls ke spolupráci, především (nikoliv však výhradně) v oblasti léčby onkologických, kardiovaskulárních, neurologických či dermatologických onemocnění a řady dalších, dosud nevyléčitelných, chorob. Závěrečná část patřila představitelům společností Contipro group a Apigenex, kteří účastníky konference seznámili s úhlem pohledu soukromých společností zaměřených na výzkum a vývoj. 

„Při vývoji vysoce účinných inovativních léčiv je spolupráce mezi výrobcem, akademickou sférou a privátními společnostmi jedním z hlavních předpokladů úspěchu. Jsem proto velmi rád, že na konferenci přijali pozvání přední odborníci v oblasti výzkumu a vývoje nových léčiv prakticky z celé Evropy. Přestože jsou obdobné akce vysoce přínosné, v České republice jsou zatím ojedinělé. Do budoucna proto plánujeme další obdobná setkání,“ dodal závěrem Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Fotogalerie