Innovative medicines initiative

NoImg

Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp. Od roku 2008 finančně podporuje společný farmaceutický výzkum prostřednictvím tematicky zaměřených výzev, do nichž se mohou zapojit také česká akademická centra, nemocnice, malé a střední podniky a další.   

Vznik a historie 

Na začátku byla Evropská technologická platforma (ETP) pro inovativní léčiva podpořena šestým rámcovým programem Evropské komise pro výzkum. Projekt probíhal od roku 2005 a byl základem pro vznik IMI vytvořením strategického výzkumného programu na podporu vývoje léčiv v Evropě. O tři roky později díky návrhu Evropské komise vzniká IMI Joint Undertaking jako partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropským společenstvím (zastoupeným Evropskou komisí) a Evropskou federací farmaceutického průmyslu a sdružení (EFPIA). V roce 2008 tak vzniká iniciativa IMI. 
 
Cílem programu IMI 1 bylo výrazně zlepšit a zefektivnit proces vývoje léků, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva. Jedenáct výzev IMI 1 vyústilo v 59 projektů. Ty se zaměřovaly především na: specifické zdravotní problémy jako jsou neurologická onemocnění (Alzheimerova choroba, schizofrenie, deprese, chronická bolest a autismus), diabetes, onemocnění plic, onkologie, záněty a infekce, tuberkulóza a obezita. Jiné se zaměřily na širší výzvy v oblasti vývoje léků jako je bezpečnost léčiv a vakcín, udržitelnost výroby chemických léčiv, používání kmenových buněk, chování léků v těle, vytvoření evropské platformy pro objevování nových léčiv nebo antimikrobiální rezistence. Kromě výzkumných projektů iniciativa IMI podpořila i řadu vzdělávacích a školicích projektů. 
 
Úspěch programu IMI 1 přiměl Evropskou komisi a EFPIA v něm pokračovat, a to pod hlavičkou rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské komise nazvaný Horizont 2020, který běží od roku 2014 do roku 2020. Tímto vzniká druhá fáze iniciativy IMI, tedy IMI 2. 
 

Cíle 

IMI se snaží o podporu spolupráce mezi klíčovými aktéry ve výzkumu v oblasti zdraví, včetně vysokých škol, farmaceutických společností, malých a středních podniků (SMEs), pacientských organizací a dalších. Jeho cílem je zlepšit zdravotní situaci obyvatel tím, že se zasazuje o urychlení vývoje a přístupu pacinetů k nové generaci léků, zejména v obslatech dosud nesplněných lékařských nebo sociálních potřeb.  
 

Financování 

Iniciativa pro inovativní léčiva je financována společně Evropskou unií (zastoupenou Evropskou komisí) a evropským farmaceutickým průmyslem (zastoupeným EFPIA, Evropskou federací farmaceutického průmyslu a sdružení). 
 
Pro program IMI 1 byl celkový rozpočet 2 miliardy EUR, z něhož 1 mld EUR pochází ze sedmého rámcového programu EU pro výzkum zdraví a 1 mld EUR pochází z "in-kind" příspěvků společností sdružených v EFPIA. 
 
Pro program IMI 2 je celkový rozpočet 3,276 mld EUR, z něhož 1,638 mld EUR tvoří prostředky z programu Horizont 2020, dalších 1,425 mld EUR je věnováno společnostmi EFPIA a následujících 213 mil EUR je věnováno přidruženými partnery působících v biologickém průmyslu. 
 

České zapojení a naše pozice 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se snaží podpořit zapojení českých vědeckých institucí a firem. AIFP může zprostředkovat kontakt na české výzkumníky úspěšně zapojené do projektů z předchozích výzev IMI, kteří jsou ochotní podělit se o své zkušenosti s celým procesem. Asociace je členem EFPIA a aktuálně sdružuje 36 farmaceutických společností, které jsou často v čele "leader companies" vznikajících konsorcií u konkrétních výzev. 

KONSORCIUM KATEGORIE ZAPOJENÍ NÁZEV KONSORCIA NÁZEV ORGANIZACE, INSTITUCE PRACOVIŠTĚ  KONTAKTNÍ OSOBA IMI výzva 
ABIRISK universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Anti-Biopharmaceutical Immunization: Prediction and Analysis of Clinical Relevance to Minimize the Risk Univerzita Karlova v Praze Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze   prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. IMI1_Call 3
BTCure universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Be The Cure Revmatologický ústav   -  prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. IMI1_Call 2
ConcePTION Third parties Building an ecosystem for better monitoring and communicating of medication safety in pregnancy and breastfeeding: validated and regulatory endorsed workflows for fast, optimised evidence generation Masarykova univerzita v Brně Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity  -  IMI2_Call 13
c4c universities, research organisations, public bodies, non-profit groups conect4children - Collaborative network for European clinical trials for children Univerzita Karlova v Praze JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN + Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN MUDr.Pavla Pokorná, PhD IMI2_Call 10
EHDEN Small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-sized companies (<€500 m turnover)     Electronic health data in a European network Odysseus Data Services s.r.o.  -    -  IMI2_Call12
FILODIAG universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Ultra-fast molecular filovirus diagnostics Mendelova univerzita v Brně Laboratoř metalomiky a nanotechnologií prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. IMI2_Call 2
HARMONY universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Healthcare alliance for resourceful medicines offensive against neoplasms in hematology Masarykova univerzita v Brně Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství    prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. IMI2_Call 6
PERISCOPE universities, research organisations, public bodies, non-profit groups PERtussIS COrrelates of Protection Europe Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů   prof. Ing. Peter Šebo, CSc. IMI2_Call 3
RADAR-CNS EFPIA companies     Remote Assessment of Disease and Relapse in Central Nervous System Disorders MSD IT Global Innovation Center s.r.o.  -   -  IMI2_Call 3
PD MIND  universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Parkinson’s disease with mild cognitive impairment treated with nicotinic agonist drug Masarykova univerzita v Brně a FN u sv. Anny I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, CEITEC MU  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. IMI2_Call 13
SPRINTT universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Sarcopenia and physical frailty in older people: multi‐component treatment strategies Univerzita Karlova v Praze Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství    prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. IMI1_Call 9

 

Kontakt 

Související zprávy 

Bezpečná a účinná farmakologická léčba u novorozenců a u dětí
Koncem minulého roku jsme vám přinesli informaci o úspěšném zapojení českého vědeckého týmu z Karlovy univerzity v Konsorciu Conect4Children (c4c) – velké evropské síti, jejímž cílem je usnadnit vývoj nových léků a dalších terapií pro dětskou populaci, financovaná z iniciativy IMI 2 (Innovative Medicine Initiative). Koordinačním centrem pro Českou a Slovenskou republiku je Farmakologický…
Výzkum léků se prodražuje a komplikuje. Nutností je spolupráce průmyslu s akademií
Výzkum a vývoj nových léků se od počátku tisíciletí více než dvojnásobně prodražil. Zatímco kolem roku 2000 činila průměrná investice do vývoje nového léčiva kolem jedné miliardy dolarů, o patnáct let později se vyšplhala na 2,6 miliardy dolarů (zhruba 65 miliard korun). Hlavní důvod: stále vyšší nároky na klinické studie, v nichž se ověřuje bezpečnost a účinnost. Spolknou téměř polovinu…