Innovative medicines initiative

NoImg

Iniciativa IMI (Innovative Medicines Initiative) je příkladem public-private partnershipu v oblasti vývoje nových léčiv, diagnostických metod atp. Od roku 2008 finančně podporuje společný farmaceutický výzkum prostřednictvím tematicky zaměřených výzev, do nichž se mohou zapojit také česká akademická centra, nemocnice, malé a střední podniky a další.   

Vznik a historie 

Na začátku byla Evropská technologická platforma (ETP) pro inovativní léčiva podpořena šestým rámcovým programem Evropské komise pro výzkum. Projekt probíhal od roku 2005 a byl základem pro vznik IMI vytvořením strategického výzkumného programu na podporu vývoje léčiv v Evropě. O tři roky později díky návrhu Evropské komise vzniká IMI Joint Undertaking jako partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi Evropským společenstvím (zastoupeným Evropskou komisí) a Evropskou federací farmaceutického průmyslu a sdružení (EFPIA). V roce 2008 tak vzniká iniciativa IMI. 
 
Cílem programu IMI 1 bylo výrazně zlepšit a zefektivnit proces vývoje léků, aby farmaceutické odvětví vyrábělo účinnější a bezpečnější inovativní léčiva. Jedenáct výzev IMI 1 vyústilo v 59 projektů. Ty se zaměřovaly především na: specifické zdravotní problémy jako jsou neurologická onemocnění (Alzheimerova choroba, schizofrenie, deprese, chronická bolest a autismus), diabetes, onemocnění plic, onkologie, záněty a infekce, tuberkulóza a obezita. Jiné se zaměřily na širší výzvy v oblasti vývoje léků jako je bezpečnost léčiv a vakcín, udržitelnost výroby chemických léčiv, používání kmenových buněk, chování léků v těle, vytvoření evropské platformy pro objevování nových léčiv nebo antimikrobiální rezistence. Kromě výzkumných projektů iniciativa IMI podpořila i řadu vzdělávacích a školicích projektů. 
 
Úspěch programu IMI 1 přiměl Evropskou komisi a EFPIA v něm pokračovat, a to pod hlavičkou rámcového programu pro výzkum a inovace Evropské komise nazvaný Horizont 2020, který běží od roku 2014 do roku 2020. Tímto vzniká druhá fáze iniciativy IMI, tedy IMI 2. 
 

Cíle 

IMI se snaží o podporu spolupráce mezi klíčovými aktéry ve výzkumu v oblasti zdraví, včetně vysokých škol, farmaceutických společností, malých a středních podniků (SMEs), pacientských organizací a dalších. Jeho cílem je zlepšit zdravotní situaci obyvatel tím, že se zasazuje o urychlení vývoje a přístupu pacinetů k nové generaci léků, zejména v obslatech dosud nesplněných lékařských nebo sociálních potřeb.  
 

Financování 

Iniciativa pro inovativní léčiva je financována společně Evropskou unií (zastoupenou Evropskou komisí) a evropským farmaceutickým průmyslem (zastoupeným EFPIA, Evropskou federací farmaceutického průmyslu a sdružení). 
 
Pro program IMI 1 byl celkový rozpočet 2 miliardy EUR, z něhož 1 mld EUR pochází ze sedmého rámcového programu EU pro výzkum zdraví a 1 mld EUR pochází z "in-kind" příspěvků společností sdružených v EFPIA. 
 
Pro program IMI 2 je celkový rozpočet 3,276 mld EUR, z něhož 1,638 mld EUR tvoří prostředky z programu Horizont 2020, dalších 1,425 mld EUR je věnováno společnostmi EFPIA a následujících 213 mil EUR je věnováno přidruženými partnery působících v biologickém průmyslu. 
 

České zapojení a naše pozice 

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se snaží podpořit zapojení českých vědeckých institucí a firem. AIFP může zprostředkovat kontakt na české výzkumníky úspěšně zapojené do projektů z předchozích výzev IMI, kteří jsou ochotní podělit se o své zkušenosti s celým procesem. Asociace je členem EFPIA a aktuálně sdružuje 36 farmaceutických společností, které jsou často v čele "leader companies" vznikajících konsorcií u konkrétních výzev. 

KONSORCIUM KATEGORIE ZAPOJENÍ NÁZEV KONSORCIA NÁZEV ORGANIZACE, INSTITUCE PRACOVIŠTĚ  KONTAKTNÍ OSOBA IMI výzva 
ABIRISK universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Anti-Biopharmaceutical Immunization: Prediction and Analysis of Clinical Relevance to Minimize the Risk Univerzita Karlova v Praze Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze   prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc. IMI1_Call 3
BTCure universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Be The Cure Revmatologický ústav   -  prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. IMI1_Call 2
ConcePTION Third parties Building an ecosystem for better monitoring and communicating of medication safety in pregnancy and breastfeeding: validated and regulatory endorsed workflows for fast, optimised evidence generation Masarykova univerzita v Brně Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity  -  IMI2_Call 13
c4c universities, research organisations, public bodies, non-profit groups conect4children - Collaborative network for European clinical trials for children Univerzita Karlova v Praze JIRP Kliniky dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN + Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN MUDr.Pavla Pokorná, PhD IMI2_Call 10
EHDEN Small and medium-sized enterprises (SMEs) and mid-sized companies (<€500 m turnover)     Electronic health data in a European network Odysseus Data Services s.r.o.  -    -  IMI2_Call12
FILODIAG universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Ultra-fast molecular filovirus diagnostics Mendelova univerzita v Brně Laboratoř metalomiky a nanotechnologií prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. IMI2_Call 2
HARMONY universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Healthcare alliance for resourceful medicines offensive against neoplasms in hematology Masarykova univerzita v Brně Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství    prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. IMI2_Call 6
PERISCOPE universities, research organisations, public bodies, non-profit groups PERtussIS COrrelates of Protection Europe Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. Laboratoř molekulární biologie bakteriálních patogenů   prof. Ing. Peter Šebo, CSc. IMI2_Call 3
RADAR-CNS EFPIA companies     Remote Assessment of Disease and Relapse in Central Nervous System Disorders MSD IT Global Innovation Center s.r.o.  -   -  IMI2_Call 3
PD MIND  universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Parkinson’s disease with mild cognitive impairment treated with nicotinic agonist drug Masarykova univerzita v Brně a FN u sv. Anny I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, CEITEC MU  prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. IMI2_Call 13
SPRINTT universities, research organisations, public bodies, non-profit groups Sarcopenia and physical frailty in older people: multi‐component treatment strategies Univerzita Karlova v Praze Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství    prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. IMI1_Call 9

 

Kontakt 

Související zprávy 

Aktivity inovativního farmaceutického průmyslu na podporu boje proti epidemii koronaviru (covid-19)
Aktualizováno 30.04.2020: Členové Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) se na celosvětové i evropské úrovni intenzivně zapojují do boje proti koronavirové epidemii. Ve svých knihovnách vyhledávají potenciálně vhodné látky, jež by mohly být využity k vývoji vakcín, léčiv a diagnostických metod. „Zároveň poskytují finanční podporu a věcné dary organizacím v terénu, vč.…
Aktuální informace AIFP: farmaceutický výzkum v boji s koronavirovou epidemií
Zatímco představitelé EU na krizových zasedáních projednávají koordinaci celoevropských opatření proti epidemickému výskytu koronaviru, třináct biofarmaceutických společností oznámilo zapojení do společných snah Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI) o nalezení nových způsobů léčby a diagnostiky covid-19. IMI je největším světovým sdružením subjektů…
Inovativní farmaceutické společnosti se připojily k intenzivnímu boji proti koronaviru, otevírá se nová celoevropská výzva pro výzkumné týmy
Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a její členové se připojily k úsilí Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) v boji s aktuální epidemií koronaviru (covid-19). Úsilí se zaměřuje především na péči o postižené, zabránění šíření epidemie a vyvíjení nástrojů pro řešení této i budoucích epidemií. „Zároveň vyzýváme české výzkumné týmy, aby se zapojily do…
Dvacátá první výzva IMI 2 - covid-19
Dne 3.března 2020 bude zveřejněna nová aktuální výzva projektu IMI2, jedná se o výzvu zveřejněnou ve velmi krátkém čase jako reakce na akuální situaci týkající se coronaviru - covid-19. Termín ukončení této výzvy je 31. března 2020.