Inovativní farmaceutické společnosti a Univerzita Karlova spolupracují na podpoře vzdělávání

NoImg

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) uzavřela memorandum o spolupráci s Univerzitou Karlovou (UK). Předmětem spolupráce je podpora vzdělávání a rozvoj a propagace nadějných výzkumných projektů. Interakce veřejné a soukromé sféry napomáhá rychlejšímu přenosu poznatků do praxe.

Spolupráce mezi průmyslem a vzdělávacími institucemi je zásadní pro rozvoj a konkurenceschopnost českého hospodářství. „Na univerzitách vznikají skvělé nápady, na jejichž realizaci ale mnohdy nejsou prostředky. Díky partnerství s Univerzitou Karlovou můžeme tyto nápady uchopit a přenést je do praxe. Tento typ spolupráce je ověřeným receptem na rychlejší cestu k inovacím,“ komentuje podpis memoranda Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Důležitou součástí vzájemné dohody je i podpora vzdělávání v oblasti lékové politiky, farmakovigilance a klinického hodnocení. „Naším cílem je kvalitní, otevřené vzdělávání a interdisciplinární spolupráce. Uzavření dohody s AIFP k tomuto záměru přispívá,“ dodává rektor Univerzity Karlovy, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 

AIFP se dlouhodobě aktivně propaguje spolupráci mezi veřejnými výzkumnými institucemi a soukromou sférou a podporuje výzkum a vývoj v oblasti farmacie. V této oblasti počátkem tohoto roku uzavřela partnerství s Technologickou agenturou České republiky.

Tisková zpráva

Tisková zpráva ke stažení zde.