Inovativní léčiva v řešení stárnutí české populace

Téma stárnutí populace se v posledních letech dostává do popředí společenské debaty v rámci celého světa. Hlavně ve vyspělých zemích je stárnutí populace demografickou realitou a představuje značný sociální problém. Stejný problém se však týká i řady zemí rozvojových.
 
Důvody? Pokroky v medicíně a lepší životní, hygienické i pracovní podmínky přinesly dramatické zvýšení průměrného věku dožití. Porodnost ve vyspělém světě naopak poklesla na takovou úroveň, že nově narození nestačí nahrazovat zemřelé.
 
V České republice je problém o to vážnější, že lidé v důchodovém věku mají (například ve srovnání s jižní či západní Evropou) horší zdravotní stav a potřebují tedy více péče.
 
Naše brožura se věnuje roli inovativních léčiv při zvládání problému stárnutí populace. Aby tuto roli mohla inovativní léčiva plnit co nejlépe, je potřebné učinit jeden důležitý krok: nějakým způsobem provázat zdravotnické a sociální výdaje.
 
Zdravotnické technologie včetně inovativních léčiv samozřejmě něco stojí, ale pokud zároveň pomohou udržet pacienta aktivního a nezávislého, případně oddálí nákladné komplikace chronické choroby, ušetří zase výdaje v sociálním systému. Nejsou tedy „spotřebovány“, ale „investovány“.
 
Tento přístup v našem zdravotnictví a sociálním systému zatím bohužel chybí.