Jak postupovat při žádosti o grant z 9. výzvy IMI

NoImg

Evropská federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA) ve spolupráci s Evropskou komisí (EK) vyhlásila počátkem července 2013 deváté kolo iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI).

Výzva umožňuje výzkumníkům, kteří se zabývají léčbou sarkopenie ve stáří, vývojem nových léčiv v oblasti antimikrobiální rezistence, udržením účinnosti stávajících antibiotik a využitím technologií pro účely farmakovigilance, spolupracovat v tzv. konsorciích na společných projektech s inovativním farmaceutickým průmyslem. Vítězná konsorcia získají na výzkum a vývoj až 3,6 miliardy korun. Jak vytvořit úspěšné konsorcium, které bude moci z 9. výzvy IMI čerpat finanční prostředky, objasňuje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP). 

První fáze: Vytvoření žadatelských konsorcií 

Instituce, které mají zájem zapojit se do 9. výzvy iniciativy IMI, musí splnit podmínky rozdělené do dvou fází. Do první fáze mohou vstupovat zájemci z řad akademické obce, výzkumných center, malých  a středních podniků, pacientských organizací nebo společností, které nejsou členy EFPIA. Zájemci jsou vyzváni, aby vytvořili tzv. žadatelská konsorcia (Applicant Consortia) a vyjádřili svůj zájem předložením úvodního dokumentu (Expression of Interest).

Žadatelská konsorcia se musejí skládat alespoň ze dvou nezávislých právních subjektů způsobilých k získání dotace. „Partnery do žadatelských konsorcií mohou zájemci hledat po celé Evropě. V hledání jim pomohou online nástroje, které lze nalézt přímo na stránkách IMI," uvedl Jakub Dvořáček. Nejzazší termín pro podání úvodního dokumentu pro žadatelská konsorcia je 9. října 2013 v 17 hodin.

Druhá fáze: Propojení s inovativními farmaceutickými společnostmi 

Žadatelská konsorcia, jejichž úvodní dokument je kladně vyhodnocen nezávislou komisí, se dostávají do druhé fáze. Zde jsou vyzvána k propojení s tzv. EFPIA konsorciem (EFPIA Consortium) tvořeným alespoň dvěma členskými společnostmi Evropské federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA). Vzniká tak cílové uskupení, tzv. kompletní konsorcium (Full Project Consortium), které se uchází o finanční příspěvek z 9. výzvy IMI.

„Kompletní konsorcium je vyzváno k předložení úplného návrhu projektu. Ten je hodnocen v souladu s původním zadáním, vědeckou odborností, kvalitou prováděcího plánu a potencionálním dopadem výsledků výzkumu," doplnil Jakub Dvořáček. Kompletní konsorcia budou projekty předkládat nejpozději v dubnu 2014.

Čeho by se měly vědecké týmy vyvarovat? 

„Účastníci výzvy by se měli vyvarovat častých chyb, mezi které patří především zmeškání podací lhůty a kritérií pro vznik žadatelského nebo kompletního konsorcia. Žadatel o vstup do konsorcia musí mít také na paměti, že rozpočet projektu je třeba přizpůsobit vědeckovýzkumným cílům a očekávaným hlavním výsledkům projektu," doplnil závěrem Jakub Dvořáček.

Kde najít partnera pro žadatelské konsorcium

IMI Partner Search Tool (PST): https://cloud.imi.europa.eu/web/eimi-pst.
IMI Partnering Platform: http://www.imi-partnering.eu/.

9. výzva IMI – důležité informace 

Termín pro podání úvodního dokumentu žadatelskými konsorcii: 9. 10. 2013 v 17:00 (CET).
Vyhodnocení úvodního dokumentu a návrhu projektu:

  • Žadatelské konsorcium (Applicant Consortium): konec listopadu 2013.
  • Kompletní konsorcium (Full Project Consortium): duben 2014.

Zahájení výzkumných projektů: Q3 2014.

  • Odkaz na web IMI: www.imi.europa.eu.
  • V případě dotazů pište na: infodesk @ imi.europa.eu.