Karcinom prsu

NoImg

V Praze 11. října 2021

Říjen je již tradičně měsícem boje proti rakovině prsu. Díky unikátní studii Inovace pro život vám můžeme přinést ukázku dat, která demonstrují přínosy moderních inovativních léčiv v posledních letech. Další informace a statistiky naleznete na webové stránce www.inovaceprozivot.cz.

Méně invazivní metody, šetrnější léčba, rostoucí doba přežití

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným onemocněním českých žen. „Onemocnění zachycená ve včasných stádiích dnes mohou být zcela léčitelná, prodlužuje se také přežití pacientek s metastatickými (nejpokročilejšími) fázemi nemoci. Pokrok jde ruku v ruce se zkvalitňováním života pacientek, zkracováním nutných hospitalizací a dřívějším návratem do pracovního procesu i běžného života,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

  • Prevence, inovativní postupy a inovativní léky pomohly prodloužit život pacientek ve všech stadiích onemocnění. U pacientek nad 65 let se přibližuje doba dožití běžné populace.

  • Inovativní léky proti karcinomu prsu dnes dokáží působit na jednotlivé části specifické pro nádorové buňky nebo tkáně (bývají účinnější a méně toxické).

  • Díky velkým pokrokům nyní moderní cílené léky umožňují léčbu prvotních stadií bez nutnosti chemoterapie, což značně zvyšuje komfort pacientek.

  • Dalším přínosem inovativní léčby je překonání důsledků terapie, např. výrazného poklesu počtu bílých krvinek, který může vyústit v rozvoj těžké infekce a vést k předčasnému ukončení onkologické terapie. Dnes dostupné přípravky dokáží stimulovat buňky v kostní dřeni k vývoji nových bílých krvinek, čímž předcházejí riziku infekce. Onkologická léčba tak může pokračovat.

  • Díky vysoce specializované péči klesá nutnost dlouhodobé hospitalizace. Podíl hospitalizací s délkou kratší nebo rovnou jednomu týdnu vzrostl z 56,8 % v období 2007–2010 na 79,9 % v období 2015–2018.
 

Ke stažení

 

Zdroje

[1]  Zdroj: Analýza populačních dat NZIS, analytická studie Zdraví 2030
[2]  Od roku 2010