Četl jsem a souhlasím

Provozovatelem těchto internetových stránek je AIFP, která coby správce osobních údajů na webu používá cookies v zájmu zvýšení uživatelského komfortu, za účelem analýzy návštěvnosti a přesnějšího doručování relevantního obsahu návštěvníkům. Více informací naleznete zde.

Koronavirus v otázkách a odpovědích

NoImg

Aktualizováno 23. 3. 2020

 • Co je to koronavirus?

Koronaviry jsou velká rodina virů, které mohou způsobit onemocnění u zvířat nebo lidí.  Koronaviry způsobují respirační infekce od běžného nachlazení po těžší onemocnění, jako je blízkovýchodní respirační syndrom (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS) a těžký akutní respirační syndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS). Nejnověji objevený koronavirus vyvolává koronavirové onemocnění COVID-19. Tento nový virus a onemocnění nebyly před vypuknutím nákazy v čínském Wu-chanu v prosinci 2019 známé.[1] 

 • Co dělá inovativní farmaceutický průmysl, aby pomohl v boji proti koronaviru?

Farmaceutický průmysl neustává v boji proti pandemii COVID-19 ani v prevenci případných budoucích epidemií. Průmysl na evropské i lokální úrovni spolupracuje s výzkumnými i zdravotnickými centry, využívá své znalosti i zdroje, aby se podařilo aktuální pandemii zvládnout. Naše hlavní cíle v době epidemiologické krize jsou tři: primárně děláme vše pro to, abychom zajistili bezpečné dodávky léků všem pacientům, kteří je potřebují. Zároveň zkoumáme a vyvíjíme nové vakcíny, léčivé přípravky a diagnostické metody použitelné v boji proti COVID-19. V neposlední řadě navazujeme partnerství s organizacemi (nejen) v terénu a podporujeme je v boji proti COVID-19. 

 • Kde najdu přesné informace o koronavirové epidemii?

Existuje mnoho zdrojů přesných a aktuálních informací o koronavirové epidemii, například Světová zdravotnická organizace, Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí, Ministerstvo zdravotnictví ČR nebo stránky zdravotních pojišťoven. Vzhledem k množství informací o COVID-19 na sociálních médiích nezapomeňte vždy zkontrolovat, jak spolehlivý je jejich zdroj.  

 • Existují nějaké vakcíny nebo možnosti léčby pro pacienty s COVID-19?

V současné době neexistují žádné schválené léky na onemocnění COVID-19 ani vakcíny, které by zabránily jeho přenosu. Ke zmírnění příznaků a řešení komplikací pacientů se však používají schválené možnosti léčby. Členové AIFP pracují nepřetržitě na tom, aby vyvinuli léčebné a diagnostické metody a vakcíny, které bude možné použít v boji proti koronaviru. Probíhají desítky klinických hodnocení (k 16. březnu 2020 je plánováno nebo probíhá 82 klinických hodnocení), tři z nich jsou realizovány i v Evropské unii

 • Co je vakcína? A jak funguje?

Vakcína je biologický přípravek, který se používá k vyvolání nebo zlepšení imunity proti konkrétní nemoci, jako je např. COVID-19. Naočkováním usmrcených nebo oslabených mikroorganismů způsobujících onemocnění (nebo jejich hlavních fragmentů, produktů či derivátů) se stimuluje produkce protilátek. Pokud se imunitní systém setká s mikroorganismy způsobujícími toto onemocnění, sám zabrání nemoci rychlou a účinnou reakcí. Lidský imunitní systém je systémem biologických struktur a procesů, které nás chrání před nemocemi tak, že rozpoznávají choroboplodné zárodky, jež vstupují do těla jako cizí útočníci (tzv. patogeny). Ve chvíli, kdy patogeny vniknou do lidského těla, reaguje imunitní systém (mimo jiné) produkcí bílkovinových látek zvaných protilátky a vysoce specifických buněk, které dokáží s invazivními zárodky bojovat. 

Imunita je úspěšná obrana těla proti patogenu. Pokud se v těle vytvoří dostatečné množství protilátek pro boj s onemocněním, je výsledkem imunita, která poskytuje ochranu proti tomuto onemocnění po řadu měsíců, let nebo dokonce po celý život. Pokud člověk později přijde do kontaktu se stejným patogenem znovu, bude jeho imunitní systém schopen rychle produkovat stejný typ protilátek, které zabrání rozvoji onemocnění nebo sníží jeho závažnost a odstraní patogen z těla. Odhaduje se, že díky tzv. imunologické/imunitní paměti si imunitní systém dokáže zapamatovat nebo rozpoznat statisíce, možná i miliony různých cizích organismů a účinně proti nim bojovat. 
  
 • Jak se vakcíny vyvíjejí? 

Vývoj vakcíny je složitý a časově náročný proces. Než je vakcína zaregistrována a uvedena na trh, prochází dlouhým a pečlivým procesem výzkumu, po němž následuje mnoho let testování, aby byly splněny přísné regulatorní požadavky. Vývoj vakcíny obvykle trvá 12 až 15 let. 

 • Proč se v některých médiích uvádí, že vakcíny by mohly být k dispozici asi za rok? 

Inovativní farmaceutické společnosti sdružené v AIFP, které vyvíjejí vakcíny, mají hluboké znalosti a desetiletí zkušeností s podobnými viry. Již po desetiletí existuje vakcína proti dětské přenosné obrně, proti chřipce, proti hepatitidě A a B a dalším virovým nákazám. Vakcíny proti koronavirům vyvolávajícím MERS a SARS jsou fázi preklinických a klinických studií. Tyto znalosti zásadně zlepšují naši pravděpodobnost úspěchu při vývoji účinné vakcíny a identifikaci již existujících léčebných postupů pro infikované pacienty. Členské společnosti AIFP nepřetržitě pracují na využití těchto znalostí. V boji proti COVID-19 se mohou jako potenciálně slibné prokázat již existující vakcíny nebo léky ve vývoji. 

 • Vyvíjejí inovativní farmaceutické společnosti léčiva nebo vakcíny k řešení aktuální krize? 
Ano, probíhá rozsáhlý výzkum, aby bylo možné diagnostikovat, léčit a zabránit nákaze virem COVID-19. Některé inovativní farmaceutické společnosti věnovaly sloučeniny, které by mohly léčit infekci koronavirem, pro naléhavé použití a klinická hodnocení, a to včetně sloučenin dříve testovaných u jiných virových patogenů, jako jsou Ebola a HIV.
 
Další společnosti zkoumají kandidátní vakcíny pro účely prevence a provádějí inventury svých výzkumných portfolií, aby identifikovaly další potenciální léky pro výzkum a vývoj. Společnosti také zkoumají způsoby, jak využít stávající technologie, které by mohly rychle zvýšit produkci, jakmile bude identifikován potenciální kandidát na vakcínu.
 
Praktickým příkladem této probíhající spolupráce ve výzkumu je Výzva 21 v rámci Iniciativy pro inovativní léčiva (Innovative Medicines Initiative, IMI). Ta propojuje přední světové vědce a výzkumníky z oboru a akademické obce za účelem urychlení vývoje diagnostických a terapeutických prostředků pro použití v boji proti koronaviru. 
 
 
 • Jakými dalšími způsoby podporují společnosti boj proti COVID-19?
Členské společnosti AIFP nejen na evropské úrovni věnují miliony eur v podobě přímých peněžních a věcných příspěvků na podporu organizací nacházejících se v centru krize, které jsou schopny je okamžitě využít ve prospěch nakažených pacientů. Společnosti také poskytují moderní chirurgické vybavení, antibiotika, vybavení na dezinfekci, vitamíny, ochranné oděvy a další zdravotnické vybavení a antibakteriální léčiva, která jsou schválena k léčbě sekundárních infekcí (např. pneumonie). 
 
 
 • Spolupracuje inovativní farmaceutický průmysl se státními úřady na řešení krize?

Společnosti úzce spolupracují s českými, evropskými i světovými zdravotnickými úřady včetně Evropské komise, Evropské agentury pro léčivé přípravky, Iniciativy pro inovativní léčiva a celou řadou dalších. 

 • Jaká jsou rizika, že v důsledku koronaviru dojde k nedostatku léků? 
Podle nejnovějších informací, které jsme obdrželi od členů AIFP, existuje velmi nízké bezprostřední riziko, že by pandemie COVID-19 v krátkodobém horizontu mohla ovlivnit výrobu a dodávku inovativních léčivých přípravků v Evropě.
 
Vzhledem k tomu, že Evropa se nyní stala epicentrem koronavirové pandemie, jsou inovativní farmaceutické společnosti v celé EU vystaveny nepřetržitým obtížím v dodávkách léčiv pacientům po Evropě. Na jejich odstranění tvrdě pracují. Jde například o logistické potíže – je stále obtížnější zorganizovat zásilky léčiv, vakcín a chemických látek pro výrobu léčiv po Evropě. Zároveň se objevuje zvýšená poptávka po některých léčivech, která se používají ke zvládání příznaků COVID-19. Zároveň mohou vznikat problémy v situacích, kdy se nepodaří zvládnout „nákupní“ paniku a dochází k vykupování některých léčiv na předpis na úrovni lékáren. To může být dále prohloubeno jednostrannými rozhodnutími členských států EU. Dalším problémem, který se v posledních dnech objevuje, je snížení intenzity leteckého provozu, která zmenšuje přepravní kapacity pro léčiva a léčivé látky nejen v Evropě, ale i v dalších zemích. Vyřešení těchto obtíží vyžaduje intenzivní spolupráci mezi průmyslem, členskými státy EU, Evropskou Komisí, leteckými společnostmi, logistickými operátory a průmyslem. Pouze tak může být zajištěna kontinuita produkce a dodávek léčiv tam, kde jsou potřeba.
 
K dnešnímu dni (23. března 2020) jsou zásoby léčiv a intenzita výroby zachovány. Situace zůstává proměnlivá, pandemie tohoto rozsahu přináší jistou míru nejistoty. Nicméně, členské společnosti AIFP nepředpokládají přerušení dodavatelského řetězce v důsledku několikaměsíční pandemie COVID-19.
 
Situaci i nadále bedlivě sledujeme a budeme pokračovat v otevřeném a intenzivním dialogu s národními orgány, Evropskou komisí, Evropskou lékovou agenturou (European Medicines Agency, EMA) a členskými státy EU, abychom plynule a pragmaticky řešili obtíže, které se objeví a nezapomínali na to, že pacient musí být vždy na prvním místě. Zároveň vědci a odborníci inovativních farmaceutických společností pokračují ve výzkumu a vývoji a snaží se nalézt vakcíny, léčebné a diagnostické metody, které nám pomohou zvládnout aktuální krizi. 
 

[1] https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses      

Ke stažení