Léková politika

Mechanismus vstupování nových moderních léčiv do českého zdravotnictví, způsoby úhrady léčiv, regulace cen, ověřování účinnosti a bezpečnosti léčiv… Je toho hodně, co musí státní instituce ve spojitosti s léky hlídat a ověřovat. Léková oblast je z pochopitelných důvodů velmi přísně regulovaná. Jedním z aktuálních společenských témat je, jak zajistit co nejlepší dostupnost léčby pro všechny pacienty a zároveň udržet rozpočtové výdaje v přijatelných mezích. 
  
Pro lepší orientaci v oblasti lékové politiky (pro odborníky, studenty souvisejících oborů i laiky, kteří se chtějí dozvědět víc) může posloužit naše brožura Lékový slovníček.