Lékový slovníček

Brožura Lékový slovníček představuje základní pojmy jako generikuk, originální léčivý přípravek či biologikum, zabývá se procesem testování léčivého přípravku v klinických hodnoceních, dostupností léčiv pro pacienty nebo například odpovídá na otázku, na jaký lék může zdravotní pojišťovna přispívat, nebo vysvětluje cenovou a úhradovou regulaci. Brožura Lékový slovníček osvětlující oblast lékové politiky vznikla v roce 2018 s cílem edukovat pacienty i širokou veřejnost v této klíčové oblasti našeho zdravotnictví.