Nová legislativa

Oblast zdravotnictví se neustále vyvíjí a v souvislosti s novými skutečnostmi a impulzy (mezi které patří požadavek na transparentnost ve zdravotnictví, boj proti padělkům léčiv, elektronizace zdravotnictví, potřeba nových modelů pro vstupování inovativních léků do systému a mnoho dalších fenoménů) se nestále vyvíjí i legislativa.  
 
Bezprostřední informace o dění v legislativní oblasti lze čerpat z webu Ministerstva zdravotnictví