Očkování proti rotavirům

NoImg

03.05.2021: Rotaviry se nejčastěji přenáší z důvodu nedostatečné hygieny po použití toalety. Rotaviry jsou ve vnějším prostředí velice odolné. Zůstávají životaschopné i několik týdnů až měsíců.  
 

Onemocnění většinou provází horečka, průjem a zvracení. Viry ve střevě ničí sliznici, která není schopna vstřebávat vodu ze střeva, dochází k průjmu, který může způsobit rychlé odvodnění organismu. Odvodnění neboli dehydratace je relativně vážnou komplikací, u nejmenších dětí často znamená nutnost infuzní léčby za hospitalizace. 

Očkování pomáhá chránit před vznikem rotavirové infekce, hlavně před jejím těžkým průběhem. První očkování v ordinaci praktického dětského lékaře je možné už v šesti týdnech věku dítěte. Jedná se o dobrovolné očkování proti rotavirové gastroenteritidě (infekčnímu průjmu způsobenému rotaviry).

Očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, nicméně většina zdravotních pojišťoven na něj přispívá ze svých preventivních fondů. Výhodou je, že se podává ústy neboli perorálně, mezi jednotlivými dávkami očkovací látky musí být intervaly nejméně 4 týdnů.

Před zavedením očkování v roce 2006 byly rotaviry celosvětově nejčastější příčinou závažných průjmů u dětí do 5 let. 

  • Očkování snižuje nebezpečí nákazy v prvním roce života o 70 až 73 procent. Účinnost očkovacích látek dosahuje 70 až 90 procent. 
  • Očkování je vhodné zahájit co nejdříve. 

Rotavirové gastroenteritidy v našich podmínkách nejsou život ohrožujícím onemocněním. Ale zejména v dětském věku jsou nejčastější příčinou hospitalizace z důvodu dehydratace (odvodnění). Nevýhodou totiž je, že vedoucím příznakem onemocnění je zvracení, tudíž ztížený příjem dostatečného objemu tekutin. Očkování nemusí zabránit onemocnění jako takovému, ale významně snižuje pravděpodobnost závažné ataky. Očkování není povinné, jeho aplikace ale stojí za úvahu.

MUDr. Alena Šebková 
Předsedkyně OSPDL ČLS JEP 

Ke stažení